Thanh Hóa: Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 ước đạt gần 40.000 tỷ đồng

Ngày 21/9, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022. Tại phiên họp, thông tin từ báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa 9 tháng năm 2022 đạt kết quả tích cực, vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 39.325 tỷ đồng, bằng 133% dự toán, tăng 56% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay. Trong đó đóng góp vào sự tăng thu ngân sách nhà nước có một số khoản như thu tiền sử dụng đất tăng 76%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 69%, thuế bảo vệ môi trường tăng 42%.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tại phiên họp, về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022 huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 103.340 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút được 51 dự án đầu tư trực tiếp (4 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư đăng ký 4.386 tỷ đồng và 41 triệu USD.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư thì việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong số 58 dự án có 27 dự án chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu chức năng tại các địa phương chậm, ảnh hướng đến tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư.

Phiên họp tập trung đánh giá, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, thảo luận những nội dung liên quan đến thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương, vấn đề hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác quy hoạch đô thị; kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025 tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại phiên họp (Ảnh Báo Thanh Hóa)

Tại phiên họp, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh và trong thực hiện các dự án đầu tư, kể cả dự án cũ và mới. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiệu quả các dự án lớn, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó giao trách nhiệm cho từng ngành, địa phương, đơn vị. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện hoạt động đầu tư công, trong đó giao trách nhiệm cho từng ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các ngành, các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tránh để xảy ra sai sót, sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh và trong thực hiện các dự án đầu tư, kể cả dự án cũ và mới. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiệu quả các dự án lớn, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các huyện, thị xã, thành phố; kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025 tỉnh Thanh Hóa./.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More