Thanh Hóa: Thu ngân sách năm 2023 ước đạt 38.010 tỷ đồng

Trong đó, thu nội địa ước đạt 22.980 tỷ đồng, vượt 5% so với dự toán, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Có 10/13 khoản thu đạt và vượt dự toán, như: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 7.190 tỷ đồng, vượt 1% dự toán, bằng 53% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 1.811 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5.653 tỷ đồng, vượt 30% dự toán, bằng 89% so với cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 2.942 tỷ đồng, vượt 12% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách ước đạt 719 tỷ đồng, vượt 20% dự toán, bằng 81% so với cùng kỳ…

Kinh tế - Thanh Hóa: Thu ngân sách năm 2023 ước đạt 38.010 tỷ đồng
Thanh Hóa về đêm.

Có 3/13 khoản thu không đạt dự toán, gồm: thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 920 tỷ đồng, bằng 84% dự toán, bằng 69% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 1.380 tỷ đồng, bằng 71% dự toán, bằng 89% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ ước đạt 780 tỷ đồng, bằng 80% dự toán, bằng 66% so với cùng kỳ.

Việc thu nội địa giảm so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu là do thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa và giảm mạnh so với cùng kỳ. Tiến độ thu ngân sách đối với một số khoản thu có tỷ trọng cao (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) đều giảm so với cùng kỳ, do sức ép lạm phát tăng cao, tình hình thế giới có nhiều biến động, bất ổn, tác động tiêu cực đến thị trường và nhu cầu tiêu dùng trong nước; hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ngoài ra, cùng với đó là việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, hỗ trợ doanh nghiệp theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, nên một số khoản thu giảm so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 15.030 tỷ đồng, vượt 11% dự toán, bằng 76% so với cùng kỳ. Số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu giảm so với cùng kỳ chủ yếu là do, kinh tế thế giới năm 2023 tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ do gặp phải nhiều yếu tố tiêu cực (xung đột vũ trang ở một số khu vực kéo dài, lạm phát tăng cao, thị trường tài chính, tiền tệ thắt chặt, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng và số lượng đơn hàng từ các thị trường xuất khẩu quan trọng Mỹ, Châu Âu…) giảm mạnh so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phụ thuộc chủ yếu vào kế hoạch nhập khẩu dầu thô của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tuy nhiên, do nhà máy tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng theo kế hoạch 50 ngày (từ ngày 25/8 đến ngày 15/10), dẫn đến giảm 4 chuyến dầu thô nhập khẩu.

Đồng thời, đơn giá bình quân của dầu thô nhập khẩu giảm 31% so với cùng kỳ, vì vậy số thu từ mặt hàng này giảm mạnh so với năm 2022.

Theo Người đưa tin

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích