Thanh Hóa: Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hai bên tuyến đường bộ

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 9723/UBND-CN về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên tuyến đường bộ.

thanh hoa tang cuong quan ly quy hoach va dau tu xay dung hai ben tuyen duong bo
Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hai bên tuyến đường bộ.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị (theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình) trên địa bàn quản lý; trường hợp các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt thì xây dựng kế hoạch tổ chức lập, lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Việc lập, lập điều chỉnh quy hoạch (điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ) yêu cầu đảm bảo tính khoa học, có tầm nhìn xa, đồng bộ và thống nhất giữa các quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất)…

Thực hiện nghiêm trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo thẩm quyền, lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và khoản 7 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm về đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng. Trường hợp người đứng đầu cơ quan tổ chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý thì chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Xây dựng: Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị theo quy định hiện hành; khẩn trương tổ chức thực hiện lập các đề án khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh để quản lý, khai thác, như: Tuyến đường ven biển đoạn từ huyện Nga Sơn đến huyện Hoằng Hóa; tuyến đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn…

Sở Giao thông vận tải: Hướng dẫn UBND cấp huyện xác định hành lang an toàn đường bộ, thủ tục đấu nối trên các tuyến đường bộ; tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 01/2021/UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các đơn vị thực hiện công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư (theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư).

Sở Tài nguyên và Môi trường: Không tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đối với quỹ đất chưa có quy hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm quy định các trường hợp phải đấu giá đất để giao đất, cho thuê đất.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích