Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 18702/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo cung cấp nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Mội trường tại Công văn số 8797/BTNMT-KSVN ngày 16/10/2023. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng.

tm-img-alt

Một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra về yêu cầu đối với bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông, việc lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi, mua – bán tại bến bãi; căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan, để hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo quy định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/02/2024.

Các giấy phép khai thác đã hết hạn sẽ được rà soát để đóng cửa mỏ và tiến hành cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. Nếu có trường hợp chậm trễ cố ý thực hiện các thủ tục này, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/01/2024.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng được giao nhiệm vụ triển khai bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và kiểm soát thời gian được phép khai thác. Công tác kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với các quy định bảo vệ môi trường cũng được đặt làm ưu tiên.

Đồng thời rà soát số liệu về công tác quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông (công tác quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác; tài nguyên trữ lượng đã cấp/đã khai thác/trữ lượng còn lại; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, kiến nghị các biện pháp quản lý tiếp theo, báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Khoáng sản Việt Nam) và UBND tỉnh trước ngày 15/02/2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 06/4/2018, Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 và các văn bản có liên quan.

UBND tỉnh đặt ra yêu cầu cụ thể với các cơ quan chức năng và cam kết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiên quyết xử lý và công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép trên địa bàn quản lý; đề xuất với cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích