Thanh Hóa: Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng huyện Cẩm Thủy

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3195/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Thanh Hóa: Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng huyện Cẩm Thủy
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ diện tích của huyện Cẩm Thủy bao gồm 1 thị trấn và 16 xã. Quy mô dân số: Dân số hiện trạng năm 2021 là 110.805 người. Dự báo dân số đến năm 2045 khoảng 138.000 người. Quy mô đất đai vùng quản lý 424,5km2.

Quy định về quản lý hệ thống đô thị giai đoạn đến năm 2025: Toàn huyện có 1 đô thị là thị trấn Phong Sơn phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Dân số đô thị khoảng 22.000 người. Giai đoạn đến năm 2030: Toàn huyện có 3 đô thị, bao gồm thị trấn Phong Sơn, đô thị Cẩm Tân, đô thị Cẩm Lương. Cụ thể như sau: Thị trấn Phong Sơn quy mô diện tích thị trấn khoảng 3.441,98ha là đô thị loại IV, là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế văn hóa xã huyện của huyện Cẩm Thủy.

Đô thị Cẩm Lương: Phạm vi gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Cẩm Lương và một phần địa giới hành chính của các xã Cẩm Thạch, Cẩm Thành và Cẩm Bình. Quy mô diện tích khoảng 2.800ha là đô thị loại V, trung tâm kinh tế tiểu vùng phía Tây Bắc huyện Cẩm Thủy, được định hướng phát triển đô thị gắn với dịch vụ du lịch, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông nghiệp hữu cơ và tiểu thủ công nghiệp, làng nghề sản xuất nông lâm nghiệp.

Đô thị Cẩm Tân: Phạm vi gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Cẩm Tân. Quy mô diện tích khoảng 1.502ha là đô thị loại V, trung tâm kinh tế tiểu vùng phía Đông Nam của huyện Cẩm Thủy. Phát triển đô thị gắn với dịch vụ thương mại, nông nghiệp hữu cơ và tiểu thủ công nghiệp, làng nghề sản xuất nông lâm nghiệp.

Giai đoạn đến năm 2045, toàn huyện Cẩm Thủy có 3 đô thị: Thị trấn Phong Sơn (đô thị loại IV), dân số khoảng 30.000 người; đô thị Cẩm Tân (loại V), dân số khoảng 18.000 người (sáp nhập thêm xã Cẩm Vân); đô thị Cẩm Lương (loại V), dân số khoảng 15.000 người.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More