Thanh Hóa: Phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4979/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ xã Xuân Cao đi xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Theo đó, mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông của huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân xã Xuân Cao, xã Luận Thành và các xã lân cận; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống lụt bão; góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Quy mô đầu tư xây dựng, chiều dài 7,08km đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (theo TCVN 4054:2005), có vận tốc thiết kế Vtk=30km/h; chiều rộng nền đường Bn=6,5m; chiều rộng mặt đường Bm=5,5m; sửa chữa 1,12km đường cũ; tần suất thủy văn tính toán P=4% với nền đường, cống, cầu nhỏ, P=1% đối với cầu trung; tải trọng thiết kế H30-XB80 với cống, HL93 với cầu.

Địa điểm xây dựng tại các xã Xuân Cao, Luận Khê và Luận Thành, huyện Thường Xuân. Diện tích đất sử dụng khoảng 4,92ha (trong đó phạm vi đường cũ đang khai thác khoảng 2,86ha). Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án, thuộc nhóm B, công trình giao thông, cấp IV, tuổi thọ công trình theo quy định. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2024 – 2027.

Giao Sở Giao thông vận tải, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Trong bước tiếp theo, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo thẩm định số 7751/SGTVT-TĐKHKT ngày 22/12/2023, UBND huyện Thường Xuân tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích