Thanh Hóa: Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Điền Lư

Thanh Hóa: Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Điền Lư

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 5024/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch trên toàn bộ địa giới hành chính xã Điền Lư (gồm: Thôn Sông Mã, thôn Võ, thôn Riềng, thôn Điền Giang, thôn Điền Lý, thôn Điền Tiến, thôn Triu, thôn Chiềng Lẫm và phố Điền Lư); có ranh giới như sau: Phía Đông giáp xã Lương Ngoại và xã Điền Trung; Phía Tây giáp xã Điền Quang; Phía Nam giáp xã Điền Trung; Phía Bắc giáp xã Ái Thượng và Lâm Trường Bá Thước.

Là đô thị loại V, trung tâm tiểu vùng kinh tế phía Đông huyện Bá Thước, với các chức năng: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển đô thị. Quy mô dân số: Dân số hiện trạng: 6.707 người; Dân số dự kiến năm 2030: 9.000 người; Dân số dự kiến năm 2045: 12.000 người. Lập quy hoạch trên toàn bộ địa giới hành chính xã Điền Lư, tổng diện tích khoảng 17,15km2 (1.714,96ha).

Đô thị Điền Lư được lập quy hoạch dựa trên các cơ sở: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bá Thước đến năm 2045 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đô thị Điền Lư được xác định là trung tâm tiểu vùng kinh tế phía Đông huyện Bá Thước. Hướng phát triển đô thị: Theo hướng Đông – Tây gắn với Quốc lộ 217 hành lang kinh tế Đông – Tây của tỉnh Thanh Hóa và đường tỉnh 523B.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Mô hình phát triển của đô thị: Cấu trúc không gian đô thị được tổ chức theo tuyến, điểm, trục lõi trung tâm kết nối với các khu vực phát triển ngoài vùng. Phát triển trung tâm đô thị gắn kết với đường tỉnh 523B, quy hoạch hai tuyến đường, liên kết với mạng giao thông hiện có, để tạo thành khung giao thông khu vực trung tâm đô thị.

Quy hoạch tuyến đường mới (tuyến đường đôi) tại phía Nam đường tỉnh 523B theo hướng Bắc – Nam, là trục chính đô thị cũng là trục cảnh quan đô thị. Trên cơ sở tuyến đường hiện trạng đi thôn Điền Tiến, quy hoạch tuyến đường theo hướng Đông – Tây giao cắt với đường tỉnh 523B và trục trung tâm mới đô thị, hướng đi xã Điền Trung.

Giao UBND huyện Bá Thước có trách nhiệm, hoàn chỉnh, xuất bản hồ sơ đồ án được duyệt để lưu trữ theo quy định; bàn giao hồ sơ, tài liệu đồ án quy hoạch chung đô thị cho Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa và địa phương, các ngành, đơn vị liên quan để lưu giữ, quản lý, đăng tải thông tin quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Tổ chức công bố rộng rãi nội dung quy hoạch chung được duyệt chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt theo quy định tại khoản 12, Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. Chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ quỹ đất quy hoạch xây dựng; tổ chức, quản lý việc lập quy hoạch chi tiết đô thị, đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy hoạch chung đô thị được phê duyệt.

Đồng thời, giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Viện trưởng Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích