Thanh Hóa: Giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực thực hiện dự án nhà ở xã hội

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3802/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực (tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa) để thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Thanh Hóa: Giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực thực hiện dự án nhà ở xã hội
Ảnh minh họa.

Cụ thể, giao 24.405,7m2 đất cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực (Mã số doanh nghiệp 2800470953 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 22/12/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/3/203, địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 29 đường Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để xây dựng dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Giao 8.760,7m2 đất để xây dựng nhà ở (trong đó: 3.858m2 đất xây dựng nhà chung cư và 4.902,7m2 đất xây dựng nhà ở thương mại chia lô thấp tầng). Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn giao đất: 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định này; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Giao 15.645m2 đất hạ tầng kỹ thuật dùng chung (gồm: 14.565m2 khuôn viên cây xanh, sân đường giao thông nội bộ; 1.056m2 nhà để xe; 24m2 trạm điện). Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn hoàn thành đầu tư xây dựng: Không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất (theo tiến độ quy định tại Công văn số 18554/UBND-CN ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh). Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực có trách nhiệm đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư và quy hoạch chi tiết 1/500 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi hoàn thành, bàn giao cho địa phương quản lý.

Các Sở, ban, ngành, có trách nhiệm đôn đốc triển khai. Trong đó, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi việc triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực theo mục tiêu, quy mô, tiến độ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực tiếp nhận và bàn giao quỹ đất hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành đầu tư xây dựng theo dự án đầu tư và quy hoạch chi tiết được duyệt theo quy định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích