Thanh Hóa: Dự án khu dân cư đô thị gần 430 tỷ đồng đã có nhà đầu tư

Thanh Hóa: Dự án khu dân cư đô thị gần 430 tỷ đồng đã có nhà đầu tư

PV –  Thứ ba, 14/02/2023 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án Khu dân cư đô thị số 01 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sài Gòn (trụ sở tại TP. Thanh Hóa) có tổng kinh phí 429,742 tỷ đồng.

Được biết, ngày 09/02 UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 1447/UBND-CN giao về việc đồng ý thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư đô thị số 01 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa.

Công văn nêu rõ: Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 515/SKHĐTĐTTĐGS ngày 03/02/2022 về việc đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị số 01 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (lần 2); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư đô thị số 01 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa theo quy định tại các khoản 1, 3 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020; điểm b khoản 3 Điều 29 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

tm-img-alt

Chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện Khu dân cư đô thị số 01 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định; đồng thời, hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sài Gòn (mã số doanh nghiệp: 2802940410) thực hiện các thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo chấp thuận chủ trương số 2405/QĐ-UBND ngày 07/07/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa Khu dân cư đô thị số 01 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa với các nội dung sau đây: Tên dự án, Khu dân cư đô thị số 01 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa; Mục tiêu đầu tư: Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 23/02/2022; xây dựng 3 khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nâng cao môi trường sống khu dân cư và hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư; khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách để phát triển kinh tế – xã hội của huyện Hoằng Hóa. Quy mô dự án, quy mô sử dụng đất của dự án: 119.512,9 m2 , thuộc phạm vi Khu đô thị số 01 theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 23/02/2022; Quy mô đầu tư, đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Khu dân cư đô thị số 01 diện tích 119.512,9 m2, theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 23/02/2022, cụ thể như sau: Công trình hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án (gồm: Hệ thống cấp nước; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng; san nền; giao thông; bãi đỗ xe;…). Công trình hạ tầng xã hội: Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa khu phố (NVH-01), công viên cây xanh (CX-01). Công trình nhà ở: Đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước 138 căn nhà theo Công văn số 6906/UBND-CN ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh.

tm-img-alt
Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa về đồng ý thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư đô thị số 01 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở: 325 lô đất xây dựng nhà ở (có 279 lô đất xây dựng nhà ở chia lô và 46 lô đất xây dựng nhà ở biệt thự), trong đó: Xây thô và hoàn thiện mặt trước 138 căn nhà ở, còn lại 187 lô đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền

Dự án được đầu tư nhằm tạo quỹ đất để phát triển nhà ở, hình thành khu dân cư đô thị đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội huyện Hoằng Hóa, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích