Thanh Hóa: Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh

(Xây dựng) – Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đậu Thanh Tùng ký Quyết định số 4490/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc với tổng mức đầu tư 550.730.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng).

Thanh Hóa: Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh
Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.

Theo đó, điều chỉnh mục tiêu đầu tư: Bảo tồn, tái hiện Khu di tích Phủ Trịnh nhằm bảo tồn và tôn vinh những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích để cùng với Di sản thế giới Thành nhà Hồ, di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, di tích quốc gia Lăng miếu Triệu Tường tạo thành tuyến, điểm du lịch văn hóa – lịch sử trọng điểm của tỉnh và của quốc gia, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế – xã hội.

Nhà quản lý gồm: Nhà chính và nhà phụ nối với nhau bằng nhà cầu, có quy mô 01 tầng; mặt bằng bố trí các phòng chức năng, chiều cao công trình là 6,82m. Nền lát gạch bát, bó nền đá xanh soi cạnh; mái lợp ngói mũi hài, ngói lót chữ Thọ, tường xây gạch, trụ tường bê tông cốt thép. Kết cấu đỡ mái sử dụng các cấu kiện bằng gỗ tự nhiên, hệ thống cột, bộ vì sử dụng bê tông cốt thép giả gỗ, sàn phụ phòng vệ sinh đổ bê tông cốt thép đặt téc nước. Kết cấu móng sử dụng móng đơn bê tông cốt thép dưới cột, móng băng xây gạch kết hợp giằng bê tông cốt thép dưới tường. Các giải pháp thiết kế về nội thất, cấp điện, cấp, thoát nước, camera giám sát, chống mối được thiết kế đồng bộ kèm theo.

Nhà dịch vụ (5 công trình, thiết kế giống nhau, gồm loại có vách gỗ bao che và loại không sử dụng vách bao che): Công trình có quy mô 1 tầng, mặt bằng hình vuông kích thước 4,3×4,3m, chiều cao công trình là 5,12m (tính từ cos mặt sân hoàn thiện đến cos đỉnh mái). Nền lát đá vôi, bó nền đá xanh, mái lợp ngói mũi hài. Kết cấu đỡ mái sử dụng các cấu kiện bằng gỗ tự nhiên, hệ thống cột, bộ vì sử dụng bê tông cốt thép giả gỗ. Kết cấu móng sử dụng móng đơn bê tông cốt thép dưới cột, giằng móng bê tông cốt thép dưới tường. Các giải pháp cấp điện, camera giám sát, chống mối được thiết kế đồng bộ kèm theo và các hạng mục khác…

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích