Thanh Hóa: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/500 trường Đại học Hồng Đức

(Xây dựng) – Mới đây, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trường Đại học Hồng Đức.

Thanh Hóa: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/500 trường Đại học Hồng Đức
Trường Đại học Hồng Đức xin phép tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Theo đó, trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức trực thuộc trường Đại học Hồng Đức được thành lập tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh với quy mô 36 lớp. Trong đó: 15 lớp tiểu học, 12 lớp trung học cơ sở và 9 lớp trung học phổ thông, số học sinh tối đa 1.470, với cơ sở vật chất ban đầu là chuyển đổi công năng nhà học khoa giáo dục tiểu học và khoa giáo dục mầm non (tổng diện tích xây dựng 1744,0m2, bao gồm 2 khối nhà lớp học 3 tầng và 1 khối nhà văn phòng 3 tầng) theo Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 19/7/2023, về việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công của trường Đại học Hồng Đức.

Như vậy, cơ sở vật chất hiện tại được chuyển giao từ khoa Giáo dục tiểu học và khoa Giáo dục mầm non, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu về không gian lớp học và bộ phận quản lý điều hành trong giai đoạn đầu mới hình thành với quy mô của các lớp đầu cấp. Để đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất đồng bộ, thuận lợi, tiện ích, phục vụ giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh của trường đủ quy mô 36 lớp, đáp ứng yêu cầu chất lượng như mục tiêu đã đề ra (cung cấp dịch vụ giáo dục tiên tiến, chất lượng cao) thì cần thiết phải xây dựng bổ sung thêm cơ sở vật chất và tạo sự tách bạch giữa các không gian và loại hình đào tạo, tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn trong mọi hoạt động, trường Đại học Hồng Đức trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép nhà trường được tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – trường Đại học Hồng Đức làm cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

Sau khi lấy ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng báo cáo đề xuất tới UBND tỉnh như sau:

Trường Đại học Hồng Đức được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 15/02/2017. Ngày 13/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc thành lập trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức trực thuộc Đại học Hồng Đức. Do đó, việc trường Đại học Hồng Đức đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt để quy hoạch lại các hạng mục công trình, nhằm bổ sung các lớp đào tạo Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là cần thiết, phù hợp về chức năng sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết) và quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Tiếp đó, căn cứ quy định về thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị tại khoản 3, Điều 44, theo đó UBND thành phố thuộc tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Như vậy, thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết nêu trên thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Thanh Hóa.

Từ những lý do nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh thống nhất về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trường Đại học Hồng Đức làm cơ sở để trường Đại học Hồng Đức, tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nêu trên theo quy định, trình UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích