Thanh Hóa: Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND, về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc với tổng diện tích mỏ 6ha.

Thanh Hóa: Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp, tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.

Theo đó, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp cho Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông thủy lợi Hồng Quân, có địa chỉ tại khu 5, thị Trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Giá trúng đấu giá: R = 3,5% (Bằng chữ: Ba phẩy năm phần trăm), thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Trước khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản, diện tích mỏ: 6,0 ha, thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, có tọa độ xác định tại phụ lục kèm theo.

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông thủy lợi Hồng Quân phải nộp hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 12/4/2024; nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ theo quy định; thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại quyết định này và quy định của pháp luật.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông thủy lợi Hồng Quân và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích