Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện

(Xây dựng) – Gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 8048 về việc tập trung thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị, địa phương đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 2310/UBND-CN ngày 27/02/2023 về tập trung thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 6817/UBND-CN ngày 18/5/2023 về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2023.

Công ty Điện lực Thanh Hóa căn cứ các hướng dẫn, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các quy định hiện hành của pháp luật, tập trung nâng cao năng lực dự báo tình hình cung ứng điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng trong thời gian tới; đồng thời, xây dựng các kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện trong mùa khô năm 2023, đặc biệt trong tháng 6/2023 để thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết giảm phụ tải trên địa bàn tỉnh theo quy định; trong trường hợp phải cắt điện để tiết giảm công suất, kịp thời thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, đặc biệt là các phụ tải ưu tiên khi thiếu nguồn như các cơ quan, đơn vị trọng yếu, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn, trạm bơm tưới nông nghiệp,… để chủ động có phương án hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp, giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế do ảnh hưởng của việc tiết giảm công suất điện để tránh quá tải do thời tiết nắng nóng. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng mùa khô năm 2023.

Các Sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tiết kiệm điện và điều tiết phụ tải, góp phần ổn định hệ thống điện, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Thanh Hóa nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên đến các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vướng mắc, phát sinh, vượt thẩm quyền.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More