Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu nghỉ dưỡng Văn Phong

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khu nghỉ dưỡng Văn Phong tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu nghỉ dưỡng Văn Phong
Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu nghỉ dưỡng Văn Phong (Ảnh minh họa).

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phi Dương, địa chỉ trụ sở chính: SN 35 – 37, đường Tú Xương, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng; mã ngành theo VSIC: 5510 – dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 5610 – nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 1.884,6m2, đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình: Khách sạn, nhà hàng ăn uống và cafe và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác (quy mô cụ thể của các hạng mục công trình xây dựng sẽ theo quy hoạch chi tiết xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Vốn đầu tư của dự án khoảng 19,6 tỷ đồng. Trong đó: Vốn tự có của công ty là 3,92 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư), vốn vay ngân hàng là 15,68 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 80% tổng vốn đầu tư), thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, phạm vi khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 586/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 18/9/2023.

Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư: Trong thời hạn 12 tháng, nếu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phi Dương không hoàn thành thủ tục, hồ sơ để được thuê đất thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng Văn Phong tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa theo quy định, thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phi Dương không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án nêu trên. Việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất sẽ được xem xét trong từng trường hợp cụ thể, căn cứ theo tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư và trên cơ sở các quy định của pháp luật, nhưng không quá ngày 12/10/2026 (trong trường hợp nhà đầu tư chưa hoàn thành việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án), tương đương với thời hạn thực hiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh.

Giao UBND huyện Hoằng Hóa chỉ đạo UBND xã Hoằng Trường quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất; hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phi Dương thực hiện thủ tục đấu nối giao thông dự án theo thẩm quyền; quản lý, giám sát việc thực hiện dự án trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở, ban, ngành… hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phi Dương thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng đảm bảo việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích