Thanh Hóa: Ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 3 huyện miền núi

Theo Báo cáo của UBND huyện Mường Lát, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 28 – 31/8/2018, tại bản Ón, xã Tam Chung đã xảy ra sạt lở đất trên đỉnh và thân đồi giáp khu vực dân cư sinh sống (chiều dài cung sạt khoảng 100m, rộng 0,5m, sâu 1m), có nguy cơ rất cao gây mất an toàn tính mạng và tài sản của 42 hộ dân/244 nhân khẩu trong khu vực. Hiện nay, hiện tượng sạt lở đất trên đang tiếp tục diễn biến phức tạp, với chiều dài cung sạt khoảng 150m, rộng 1,5 – 2m, sâu 1,5 – 2m đã đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Khẩn trương xây dựng khu tái định cư tập trung phục vụ việc di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất

Tại huyện Quan Hóa, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ trong các năm 2017, 2018 nên tại sườn đồi phía trên khu dân cư bản Lở, xã Nam Động đã xuất hiện sạt lở đất (chiều dài vết nứt khoảng 100m, rộng 1m, sâu 3m kèm theo một số điểm sụt, sạt), có nguy cơ cao gây mất an toàn tính mạng và tài sản của 31 hộ dân/153 nhân khẩu trong khu vực. Hiện nay, chiều dài vết nứt khoảng 110m, rộng 1,2m, có nhiều vị trí sâu đến 7m đã đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ năm 2016, tại khu dân cư Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn đã xảy ra sạt lở đất trên sườn đồi núi phía trên khu dân cư (cung sạt dài khoảng 120m, rộng từ 0,5 – 0,7m, sâu từ 5 – 6m), có nguy cơ rất cao gây mất an toàn tính mạng và tài sản của 36 hộ dân/189 nhân khẩu. Hiện nay, chiều dài cung sạt khoảng 200m, rộng 1m, sâu 7m đã đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tỉnh Thanh Hóa quyết định ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 3 huyện miền núi

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng để ứng phó và khắc phục. Cắm mốc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi ảnh hưởng của thiên tai, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thiên tai. Đồng thời tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân, nhà cửa, vật kiến trúc ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khẩn trương xây dựng khu tái định cư tập trung phục vụ việc di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa và bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn đảm bảo an toàn trong thiên tai, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Bạn cũng có thể thích