Thanh Hóa: Ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 17825/UBND-CN về việc ban hành tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường tỉnh, đường tuần tra biên giới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới diễn ra từ ngày 25-28/9/2023.

Thanh Hóa: Ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 6500/TTr-SGTVT ngày 02/11/2023 của Sở Giao thông Vận tải, về việc ban hành tình huống khẩn cấp và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường tỉnh, đường tuần tra biên giới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới diễn ra từ ngày 25-28/9/2023. Trên cơ sở ý kiến tham mưu, báo cáo của Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 8009/SXD-HĐXD ngày 15/11/2023, cụ thể: Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông Vận tải (sửa đổi tại Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải), tổ chức đánh giá lại một cách toàn diện, đúng nguyên nhân các thiệt hại (hoặc có nguy cơ đe dọa trực tiếp) do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới diễn ra từ ngày 25-28/9/2023 gây ra trên các tuyến đường tỉnh, đường tuần tra biên giới.

Yêu cầu đánh giá đúng mức độ khẩn cấp tại từng vị trí cụ thể trên từng tuyến đường nêu trên, xây dựng phương án khôi phục các thiệt hại làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định phương án đầu tư, sửa chữa theo quy định trước ngày 05/12/2023.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích