Thái Nguyên: Vào nhóm 18 tỉnh, thành tự cân đối thu chi ngân sách

(Xây dựng) – Với tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt 20.196 tỷ đồng, vượt 196 tỷ đồng so với kế hoạch HĐND tỉnh giao, tỉnh Thái Nguyên đã làm lên kỳ tích ấn tượng, khi lần đầu tiên trong lịch sử đạt được số thu cao và lọt vào danh sách 18/63 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi ngân sách.

Thái Nguyên: Vào nhóm 18 tỉnh, thành tự cân đối thu chi ngân sách
Thái Nguyên sẽ nộp 4% ngân sách địa phương về Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 70/2022/QH15 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023, toàn quốc có 18/63 tỉnh, thành phố thu đủ bù chi và có điều tiết về ngân sách Trung ương trong đó có tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, kết thúc năm tài chính 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 20.196 tỷ đồng, vượt 196 tỷ đồng so với kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt trên 17.585 tỷ đồng, bằng 87% tổng thu ngân sách trên địa bàn; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.539 tỷ đồng, bằng 12,5%. Các sắc thuế có số thu cao so với kế hoạch là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 105,3% kế hoạch; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 116,5% kế hoạch; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 100,4% kế hoạch năm; thu tiền cho thuê đất đạt 216,5% kế hoạch năm.

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước như: Thành phố Phổ Yên thu đạt 2.855 tỷ đồng, bằng 125,5% kế hoạch; huyện Đại Từ thu đạt 668 tỷ đồng, bằng 182,8% kế hoạch; thành phố Sông Công thu đạt 1.066 tỷ đồng, bằng 127,6% kế hoạch; huyện Phú Bình thu đạt 664 tỷ đồng, bằng 147,6% kế hoạch; các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai đều thực hiện vượt chỉ tiêu được giao.

Năm 2024 được dự báo là năm thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nền kinh tế sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí còn nhiều hơn năm 2023. Song từ những kết quả khả quan đã đạt được và động lực tăng trưởng của 2023, Thái Nguyên tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 7,5% trong năm 2024.

Thái Nguyên: Vào nhóm 18 tỉnh, thành tự cân đối thu chi ngân sách
Thái Nguyên luôn là một trong những điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư FDI trong những năm gần đây.

Với kết quả ấn tượng trong thu ngân sách năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Thái Nguyên đã duy trì đà tăng trưởng dương đạt 5,01%, cùng với kết quả thu ngân sách cao, Thái Nguyên đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng, vượt bậc trong lịch sử, lần đầu tiên đạt được số thu cao và trở thành một trong 18 tỉnh, thành phố của cả nước tự cân đối được thu chi ngân sách. Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2024.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích