Thái Nguyên: Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong công tác lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

(Xây dựng) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong công tác lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Thái Nguyên: Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong công tác lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thái Nguyên là một trong những địa phương được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao chất lượng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản số 284/UBND-CNN&XD, ngày 18/01/2024, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo Quy hoạch, đến năm 2030, Quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Thái Nguyên có 15 đô thị gồm: 1 đô thị loại I là thành phố Thái Nguyên; 2 đô thị loại II là thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên; 5 đô thị loại IV là các đô thị mới: Thị xã Đại Từ, thị xã Phú Bình; các thị trấn: Hóa Thượng – huyện Đồng Hỷ, Đu – huyện Phú Lương và Chợ Chu – huyện Định Hóa; 7 đô thị loại V là các thị trấn: Trại Cau – huyện Đồng Hỷ, Sông Cầu – huyện Đồng Hỷ, Đình Cả – huyện Võ Nhai, Giang Tiên – huyện Phú Lương và các đô thị mới: Quang Sơn – huyện Đồng Hỷ, Bình Yên – huyện Định Hóa và La Hiên – huyện Võ Nhai.

Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thành phố Thái Nguyên đồng bộ, hiện đại, giữ vững tiêu chí đô thị loại I, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục của tỉnh Thái Nguyên; trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội.

Riêng 2 thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công sẽ phát triển theo hướng gắn với xây dựng các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư.

Thái Nguyên: Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong công tác lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên bảo đảm chất lượng, thể hiện tư duy tầm nhìn và giá trị thực tiễn cao, mang tầm quốc tế.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn.

Để tiếp tục tăng cường công tác tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng các quy hoạch được lập và tạo sự đồng thuận cao của nhân dân về công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, trong quá trình tổ chức lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định, nhất là việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan (trong đó đảm bảo đầy đủ về thời gian và đối tượng lấy ý kiến); tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đảm bảo chất lượng, đồng bộ, phù hợp và tuân thủ theo các quy hoạch cấp trên trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện theo quy hoạch.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích