Thái Nguyên: Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Yên Bình 2 và 3

(Xây dựng) – Tại Kỳ họp thứ 13 vừa được tổ chức, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã quyết nghị thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 2 và Khu công nghiệp Yên Bình 3.

Thái Nguyên: Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Yên Bình 2 và 3
Năm 2014, Khu công nghiệp Yên Bình được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt có tổng diện tích 693ha nằm trên địa bàn của 4 xã, phường thuộc thành phố Phổ Yên.

Theo đó, Khu công nghiệp Yên Bình 2 được tổ chức lập quy hoạch với quy mô diện tích khoảng 301ha với dự báo quy mô lao động khoảng: 30.000-35.000 người.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 2 được lập sẽ thuộc các phường Hồng Tiến, Đồng Tiến, Tiên Phong của thành phố Phổ Yên và các xã Điềm Thụy, Nga My của huyện Phú Bình; phía Bắc giáp khu dân cư xã Điềm Thụy và phường Hồng Tiến; phía Nam giáp khu dân cư phường Tiên Phong và xã Nga My; phía Đông giáp khu công nghiệp Yên Bình 3; phía Tây giáp khu công nghiệp Yên Bình.

Theo các nhà hoạch định, đây là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp mũi nhọn sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao, chế biến sâu, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, khai thác và chế biến nông lâm sản, sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Mục tiêu của Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 2 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên; đồng thời hình thành khu vực đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp, hỗ trợ, gắn kết giữa phát triển Khu công nghiệp với quá trình đô thị hóa của địa phương; góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu lao động và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh.

Các chỉ tiêu cơ bản được Thái Nguyên xác định là: Tỷ lệ đất giao thông tối thiểu 10% diện tích khu công nghiệp; tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu 10% diện tích khu công nghiệp; tỷ lệ đất các khu kỹ thuật tối thiểu 1% diện tích khu công nghiệp. Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp tối thiểu 160kW/ha. Các chỉ tiêu khác tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng mã số QCVN 01:2021/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật mã số QCVN 07:2017/BXD và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 3 được xác định ranh giới lập quy hoạch thuộc các xã Điềm Thụy, Nga My của huyện Phú Bình; phía Bắc giáp Khu dân cư xã Điềm Thụy; phía Nam giáp khu dân cư và trường Tiểu học Nga My 2 của xã Nga My; phía Đông giáp kênh Núi Cốc và khu dân cư xã Nga My; phía Tây giáp Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Khu công nghiệp Yên Bình 3 được tổ chức lập quy hoạch với quy mô diện tích khoảng 300ha với dự báo quy mô lao động khoảng: 30.000-35.000 người.

Đây là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp mũi nhọn sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao, chế biến sâu, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, khai thác và chế biến nông lâm sản, sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng,công nghiệp sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Một số chỉ tiêu cơ bản được xác định là: Tỷ lệ đất giao thông tối thiểu 10% diện tích khu công nghiệp; tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu 10% diện tích khu công nghiệp; tỷ lệ đất các khu kỹ thuật tối thiểu 1% diện tích khu công nghiệp. Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp tối thiểu 160kW/ha. Các chỉ tiêu khác tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng mã số QCVN 01:2021/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật mã số QCVN 07:2017/BXD và các quy định pháp luật có liên quan.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More