Thái Nguyên: Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025

(Xây dựng) – Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh “Giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025”.

Thái Nguyên: Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025
Năm 2023, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện giám sát chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 – 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Thái Nguyên gồm 11 người do ông Đỗ Đức Công – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn giám sát. Hai Phó Trưởng đoàn gồm: Bà Mai Thị Thúy Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Văn Tâm – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Đoàn sẽ có thêm 3 đại biểu mời tham gia gồm: Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố nơi Đoàn đến giám sát.

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát tại Phiên họp tháng 11/2024; trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

Theo Nghị quyết: Nội dung, phạm vi giám sát là giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025; đối tượng giám sát là UBND tỉnh Thái Nguyên.

Được biết: Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã giám sát chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn, giai đoạn 2017 – 2022 đối với UBND tỉnh. Trên cơ sở quy định của Luật, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên đã xem xét, lựa chọn giám sát đối với 15/23 nội dung, lĩnh vực liên quan và tổ chức giám sát, khảo sát, làm việc trực tiếp với UBND các huyện, thành phố, 8 cơ quan, đơn vị và một số làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; đồng thời giám sát thông qua báo cáo đối với một số cơ quan, đơn vị.

Qua khảo sát, giám sát cho thấy, giai đoạn 2017 – 2022, công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện và đạt một số kết quả nhất định, bước đầu kiềm chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường; môi trường đất, nước, không khí dần được cải thiện; hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được quan tâm đầu tư; các chỉ tiêu về môi trường đô thị, nông thôn được cải thiện đáng kể; một số điểm ô nhiễm môi trường được quan tâm chỉ đạo xử lý; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh gắn liền với công tác chuyển đổi số; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến bảo vệ môi trường được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp; sản xuất nông nghiệp, làng nghề; khu đô thị, khu dân cư; hoạt động khai thác khoáng sản; hoạt động y tế…

Trước đó, trong 2 ngày 15 và 16/5, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn cũng đã khảo sát về công tác bảo vệ môi trường và làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích