Thái Nguyên: Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023

(Xây dựng) – Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Trịnh Việt Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khi đánh giá tiến độ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới tại phiên họp thứ 13 UBND tỉnh vừa diễn ra.

thai nguyen thanh lap ban chi dao xay dung huyen dinh hoa dat chuan nong thon moi vao nam 2023
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với các nhà tài trợ về hỗ trợ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Về tiến độ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 bổ sung huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; tham mưu Hội nghị làm việc giữa đồng chí Chủ tịch Quốc hội với Tỉnh ủy Thái Nguyên, lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành và Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa và các tập đoàn, doanh nghiệp để vận động hỗ trợ huyện xây dựng nông thôn mới; ưu tiên phân bổ nguồn lực của Trung ương, của tỉnh cho huyện Định Hóa để đảm bảo thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá tiến độ triển khai, các Sở, ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tích cực phối hợp, tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với huyện Định Hóa để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Huyện ủy, UBND huyện Định Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thi đua xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới cho từng năm 2022, 2023.

Đến nay, huyện Định Hóa đã đạt 19/39 chỉ tiêu và 2/9 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; Chất lượng môi trường sống), còn 20/39 chỉ tiêu thuộc 7 tiêu chỉ chưa đạt (Quy hoạch; Giao thông; Điện; Y tế – văn hóa – giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Hệ thống chính trị – An ninh trật tư – Hành chính công). 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022 mới chỉ đạt từ 12-14 tiêu chỉ/xã. Tiếp tục xây dựng 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Thị trấn Chợ Chu đạt 3/9 tiêu chí đô thị văn minh.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhận định: Khối lượng công việc để huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 còn rất lớn, cần hoàn thành nhiều yêu cầu, chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, giảm nghèo, môi trường, đô thị văn minh, an ninh quốc phòng…

Do vậy, yêu cầu các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 và đơn vị liên quan, Huyện ủy, UBND huyện Định Hóa căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường hỗ trợ huyện Định Hóa thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách, lồng ghép các Chương trình, dự án của ngành trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của huyện (đặc biệt quan tâm đến các nội dung: xây dựng đài truyền thanh cấp xã; hỗ trợ trang thiết bị văn hóa, thể thao cấp xã, xóm; thực hiện giảm nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; cải tạo khu xử lý rác thải rắn hỗ trợ các trang thiết bị thu gom rác, mô hình phân loại rác tại nguồn; hỗ trợ bổ sung nguồn vốn vay theo theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ). Hướng dẫn huyện xây dựng hồ sơ thẩm định đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hồ sơ thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra cho năm 2022 và 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng khẩn trương hoàn thiện trình tự thủ tục, tham mưu ban hành các văn bản triển khai các nội dung, nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyễn theo chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 09/9/2022.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng Hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai xây dựng và tiếp nhận hỗ trợ các công trình hạ tầng từ các nhà tài trợ theo cam kết để hỗ trợ huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Giao Huyện ủy, UBND huyện Định Hóa: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu hoàn thành xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Khẩn trương phân bổ, triển khai giải ngân các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hỗ trợ từ các Bộ, ngành, doanh nghiệp Trung ương; đảm bảo việc sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn đóng góp của người dân (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động), doanh nghiệp, tổ chức phải đảm bảo sự tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch…

Được biết ngày 19/9 vừa qua, bà Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có cuộc gặp với các nhà tài trợ thực hiện Đề án xây dựng Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Thông tin cho hay, đến nay một số đơn vị đã và đang triển khai các nội dung hỗ trợ xóa nhà dột nát, đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp, hỗ trợ cho vay hộ nghèo, đầu tư một số công trình Nhà văn hóa lĩnh vực y tế giáo dục hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Định Hóa. Một số nội dung cam kết khác cũng đang được xúc tiến triển khai.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More