Thái Nguyên: Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia

(Xây dựng) – Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đối với các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thái Nguyên: Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia
Một số chương trình mục tiêu quốc gia đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra những năm gần đây. (Ảnh: thainguyen.gov.vn).

Hiện tại, Thái Nguyên đang tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhờ các chương trình mục tiêu đã tạo cơ hội và điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Đặc biệt, các Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được tăng cường đã tạo đà cho phát triển kinh tế – xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân.

Thông qua đó, cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm. Các ngành, các cấp đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó đã cấp 220.055 lượt thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục cho 76.962 lượt người; hỗ trợ tiền điện cho 44.784 lượt hộ; trợ cấp thường xuyên 121.906 lượt đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ 109.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi với số tiền 1.546.088 triệu đồng.

Thái Nguyên: Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia
Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số xa xôi, hẻo lánh còn gặp nhiều khó khăn của Thái Nguyên đã được hưởng lợi từ các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Công tác xã hội hoá thực hiện hỗ trợ giảm nghèo đã được tăng cường với tổng số tiền đã vận động của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trên 337,9 tỷ đồng, qua đó đã có 2.111 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở.

Năm 2021: Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,66% vượt 0,21% so với kế hoạch. Năm 2022: Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, với 335.514 hộ dân, có 20.595 hộ nghèo, tỷ lệ 6,14%. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 với 336.411 hộ dân, hộ nghèo giảm còn 14.624 hộ, tỷ lệ 4,35%, giảm 1,79% vượt so với chỉ tiêu đề ra 1%. Năm 2023: Toàn tỉnh với 337.487 hộ dân, hộ nghèo giảm còn 10.190 hộ, tỷ lệ 3,02%, giảm 1,33% vượt so với chỉ tiêu đề ra 1%. Qua 3 năm thực hiện chương trình tỷ lệ giảm hộ nghèo là 3,78%, bình quân hằng năm giảm 1,26% vượt so với chỉ tiêu đề ra hàng năm (1%/năm).

Thái Nguyên: Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã làm thay đổi căn bản diện mạo, đời sống nhân dân các vùng nông thôn Thái Nguyên.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt quản lý chặt chẽ vốn đầu tư các chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh.

Trong đó nhấn mạnh: Đối với các cơ quan chuyên môn, phải thực hiện rà soát việc bố trí vốn đầu tư công cho các dự án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về đầu tư công và phải đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung, mức hỗ trợ quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về nội dung này.

Rà soát, thực hiện bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương cho các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về nội dung này. Có chế tài xử lý các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án giải ngân chậm, không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích