Thái Nguyên phê duyệt đấu giá quyền khai thác khoáng sản 22 mỏ đất làm vật liệu san lấp

Thái Nguyên phê duyệt đấu giá quyền khai thác khoáng sản 22 mỏ đất làm vật liệu san lấp

Để giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu san lấp, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản với 22 mỏ đất làm vật liệu san lấp thông thường, với tổng diện tích gần 330ha.

22 mỏ đất chuẩn bị được đấu giá nằm ở 8/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, một số địa phương được quy hoạch nhiều mỏ với diện tích lớn như: Phú Bình 5 mỏ, diện tích 92ha; Đại Từ 5 mỏ, diện tích hơn 50ha; TP Phổ Yên 2 mỏ, diện tích gần 53ha.

Việc đấu giá phải đảm bảo công khai, minh bạch, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trong hoạt động khoáng sản. Tỉnh sẽ lựa chọn những tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để đảm bảo thực hiện dự án làm vật liệu xây dựng.

Cơ quan chức năng sẽ thẩm định hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan và cấp phép khai thác cho đơn vị trúng đấu giá.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, các khu vực đất làm vật liệu san lấp được lựa chọn đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải phù hợp với Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; Phương án quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cách thức đấu giá sẽ thực hiện theo Điều 42 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

Thời gian tổ chức đấu giá 22 mỏ đất nói trên thực hiện trong năm 2023. Trường hợp trong năm 2023 chưa thực hiện đấu giá hết các khu vực đã được phê duyệt tại kế hoạch này, thì khu vực còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian tiếp theo.

Theo kế hoạch, việc đấu giá, cấp phép khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp sẽ góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu san lấp, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích