Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý và loại bỏ các điều kiện phát sinh tham nhũng

(Xây dựng) – Đó là một trong những quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tăng cường các biện pháp, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý và loại bỏ các điều kiện phát sinh tham nhũng
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng duy trì tiếp công dân định kỳ.

Những năm gần đây, nhờ chủ động làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà tỉnh Thái nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt cuối tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động càng phát huy hiệu quả. Đến nay, Ban đã đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi nhiều vụ việc mà xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư công… Chỉ tính tròn 1 năm sau khi đi vào hoạt động, Ban đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết 7 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức, 32 cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện, khởi tố 21 vụ, 50 bị can về các tội liên quan tham nhũng. Gần đây nhất, có những vụ án lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến một số cán bộ lãnh đạo Sở, ngành, địa phương đã kết thúc điều tra, truy tố và chuyển sang giai đoạn xét xử, tuyên án được dư luận nhân dân trong và ngoài tỉnh đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Theo công bố điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đạt 74,77 điểm, tăng 3,3 điểm so với năm 2021, đứng thứ 7 về điểm số trên toàn quốc, qua đó phản ánh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thái Nguyên có nhiều chuyển biến hiệu quả, tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí trong nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả chưa cao như: Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu chí thu hồi tài sản tham nhũng.

Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý và loại bỏ các điều kiện phát sinh tham nhũng
Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân Thái Nguyên.

Để phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục những nội dung còn hạn chế, tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể của tỉnh phối hợp triển khai thực hiện nghiêm các nội dung liên quan công tác phòng chống tham nhũng, trong đó nhấn mạnh: Ngoài việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, văn bản pháp luật mới do Nhà nước ban hành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các kết luận của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng, cần tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trong quá trình thực hiện cần chủ động rà soát, phát hiện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước cũng như loại bỏ điều kiện phát sinh tham nhũng.

Cùng với đó, phải thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Riêng đối với các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng, triển khai các nội dung để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực: Văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng (quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh); quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ; việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý và loại bỏ các điều kiện phát sinh tham nhũng
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trong một buổi kiểm tra công tác quản lý, tiến độ, chất lượng một số công trình xây dựng trọng điểm tại thành phố Phổ Yên.

Để công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh Thái Nguyên ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng lưu ý: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh, chịu trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót liên quan đến thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trên các lĩnh vực hoạt động do cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đánh giá công tác này trong những năm tiếp theo, và đồng chí cũng khẳng định sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực và sẽ kiên quyết xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm về tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu do buông lỏng trong quản lý, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích