Thái Nguyên: Khẩn trương rà soát, kiểm tra quy hoạch cấp nước phòng cháy chữa cháy

(Xây dựng) – Để đáp ứng yêu cầu thực tế, chủ động nguồn nước đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra quy hoạch cấp nước PCCC.

Thái Nguyên: Khẩn trương rà soát, kiểm tra quy hoạch cấp nước phòng cháy chữa cháy
Công an tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC.

Theo đó, tại Văn bản số 4630/UBND-CNN&XD ban hành ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước PCCC (bao gồm: Nguồn nước sử dụng cho PCCC; lưu lượng, áp lực cần thiết trên mạng lưới cấp nước; vị trí họng, trụ lấy nước PCCC; bến bãi lấy nước, sơ bộ kinh phí…) trong quá trình lập, thẩm định, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND tỉnh Thái Nguyên.

Giao: Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên; UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước PCCC (nguồn nước sử dụng cho PCCC; lưu lượng, áp lực cần thiết trên mạng lưới cấp nước; vị trí họng, trụ lấy nước PCCC; bến bãi lấy nước, sơ bộ kinh phí…) trong quá trình lập, thẩm định, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức tư vấn trong quá trình tổ chức lập, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Về thiết kế, xây dựng hệ thống cấp nước PCCC, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước PCCC trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình tại đô thị và khu công nghiệp (bao gồm: Thiết kế tuyển ống cấp nước, họng, trụ lấy nước PCCC, trụ nước chữa cháy ngầm, bể nước PCCC dự phòng theo hướng dẫn của cơ quan cảnh sát PCCC).

Việc thiết kế phải tuân thủ quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD (mục 5. Cấp nước chữa cháy), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (Mục 2.10. Yêu cầu về cấp nước), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp nước QCVN 07-1:2016/BXD (Mục 2.5. Mạng lưới cấp nước)…. và áp dụng các phiên bản mới nhất trong trường hợp thay thế, sửa đổi. Thông báo kết quả thẩm định chỉ dẫn kết luận đủ điều kiện phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng và đóng dấu thẩm định bản vẽ khi văn bản góp ý về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh có kết luận rõ về việc hồ sơ thiết kế đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ.

Trường hợp phát sinh loại hình công trình chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC cần phản ánh kịp thời đến Bộ Xây dựng, Bộ Công an, các Bộ, ngành có liên quan để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ quản lý theo quy định.

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh và cơ quan quản lý trật tự xây dựng tại các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước PCCC đảm bảo tuân thủ quy hoạch, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát việc xây dựng bể nước dự phòng tại khu vực không thể lắp đặt họng, trụ lấy nước PCCC, không có hệ thống cấp nước tập trung; thiết kế, lắp đặt họng, trụ nước chữa cháy ngầm đối với phố, ngõ, hẻm không bố trí được họng, trụ nước chữa cháy nổi.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị doanh nghiệp cấp nước, thoát nước tổ chức thực hiện tống kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng các họng, trụ lấy nước (tăng cường quản lý an toàn, an ninh, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, mua bán trái phép trụ lấy nước, thiết bị phục vụ công tác PCCC trên địa bàn tỉnh); lập danh mục các ao, hồ, sông, suối, bến bãi lấy nước chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó lập phương án, kế hoạch đầu tư hệ thống cấp nước PCCC (họng, trụ lấy nước, bến bãi lấy nước, bể nước dự phòng) báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích