Thái Nguyên: Hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện

(Xây dựng) – Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhằm không ngừng phát huy và giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thái Nguyên: Hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện
Chủ tịch UBNB tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trong một lần khen thưởng đột xuất thành tích phá án của lực lượng Công an.

Theo Chủ tịch UBNB tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng: Công tác đảm bảo an ninh, trật tự là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Những năm qua, đặc biệt là năm 2023, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mà Thái Nguyên đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đưa Thái Nguyên trở thành điểm đến an toàn, tin cậy, thân thiện, hấp dẫn với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, tạo niềm tin để các doanh nghiệp ngày càng yên tâm, gắn bó phát triển sản xuất tại địa phương.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội nói chung sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là sự chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm vẫn còn tồn tại và gia tăng; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức; tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ… sẽ còn diễn ra.

Ngay tại Thái Nguyên các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện; tội phạm do nguyên nhân xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, khó phòng ngừa; tình hình tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, “tín dụng đen” trên không gian mạng; vi phạm pháp luật liên quan thương mại điện tử… dự báo còn diễn biến phức tạp.

Thái Nguyên: Hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện
Thái Nguyên được đánh giá là điểm đến an toàn, tin cậy, nhất là đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Từ nhận định đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cho rằng không thể chủ quan mà cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo an ninh, trật tự, cùng với các lực lượng chức năng, mỗi người dân phải phát huy vai trò là một chiến sỹ trên mặt trận toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong chỉ thị về bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh 5 nội dung, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

Cụ thể: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tập trung triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội diễn ra trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cưnơng, an toàn, thân thiện;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hà nước về an ninh trật tự, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021- 2030; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và cơ quan bảo vệ pháp luật cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thái Nguyên: Hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện
Đại tá Bùi Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trong buổi đối thoại với với cán bộ, chiến sỹ Công an xã, phường, thị trấn.

Từ những giải pháp quyết liệt và đồng bộ của những người đứng đầu tỉnh Thái Nguyên, công tác an ninh, trật tự chắc chắn sẽ tiếp tục được giữ vững, tô thêm hình ảnh một Thái Nguyên an toàn, tin cậy, thân thiện, hấp dẫn các nhà đầu tư trong năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích