Thái Nguyên: Đảm bảo triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình lưới điện

(Xây dựng) – Ngay sau khi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo triển khai các dự án đầu tư xây dựng các công trình lưới điện trong thời gian sớm nhất.

Thái Nguyên: Đảm bảo triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình lưới điện
TBA 110kV Yên Bình 8 (thành phố Phổ Yên) mới đóng điện thành công góp phần đảm bảo cung cấp điện cho các nhà đầu tư theo đúng cam kết của EVNNPC với UBND tỉnh Thái Nguyên về thu hút đầu tư công nghệ cao.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 3 trạm biến áp 220kV gồm: Phú Bình, Thái Nguyên, Lưu Xá và 19 TBA 110k nằm ở các địa phương với tổng công suất các nguồn điện đạt khoảng 240MW. Với hệ thống điện như hiện nay, Thái Nguyên đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo 100% thôn, xóm, xã vùng dân tộc thiểu số đã có điện lưới quốc gia; 100% xã đạt tiêu chí về điện.

Để nâng cao chất lượng lưới điện, những năm gần đây, ngành Điện đã thường xuyên đầu tư, cải tạo, nâng cấp các công trình lưới điện như: Cải tạo đường dây 220kV Thái Nguyên – Bắc Giang; lắp máy biến áp thứ hai TBA 220kV Lưu Xá… Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2023, Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng thực hiện 66 dự án hạ tầng điện với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, bao gồm: Xây dựng mới và cải tạo 25,1km đường dây cao thế; 281,1km đường dây trung thế; 188 máy biến áp và hơn 271km đường dây hạ thế.

Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thái Nguyên nhanh như hiện nay thì nhu cầu sử dụng điện là rất lớn, nhất là phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Theo Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thái Nguyên sẽ có 12 khu công nghiệp tập trung và 41 cụm công nghiệp, do đó sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng điện cũng tăng, cụ thể nhu cầu phụ tải điện đến năm 2025 của tỉnh là 1.380MW và năm 2030 là 2.030MW.

Tại buổi làm việc mới đây giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đặng Hoàng An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, triển khai thực hiện xây dựng mạng lưới cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là việc thi công hoàn thành Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Bình 2 và đường dây 220kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên – Bắc Giang trong tháng 01/2025; đồng thời triển khai xây dựng và hoàn thiện các Trạm biến áp 110kV đồng bộ với Trạm biến áp 220kV Phú Bình 2 theo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thái Nguyên: Đảm bảo triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình lưới điện
Với sự phát triển như hiện nay, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của tỉnh Thái Nguyên là rất lớn.

Để công tác phối hợp triển khai thực hiện xây dựng mạng lưới cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên; Ủy ban nhân dân thành phố: Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên; Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trong thời gian sớm nhất; đặc biệt là đồng bộ tiến độ xây dựng Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Bình 2 và đường dây 220kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên – Bắc Giang với các Trạm biến áp 110kV khác đảm bảo hoàn thành vào tháng 01/2025 nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích