Thái Nguyên: 12 dự án bất động sản được phê duyệt chủ trương đầu tư

Thái Nguyên: 12 dự án bất động sản được phê duyệt chủ trương đầu tư

Trong năm 2023 Thái Nguyên có 12 dự án bất động sản được UBND tỉnh cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư trên 12.200 tỷ đồng.

Theo báo cáo đến ngày 30/9/2023, tại tỉnh Thái Nguyên, đã có 12 dự án bao gồm khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở và tổ hợp thương mại dịch vụ được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, với tổng diện tích 247,55ha và tổng vốn đầu tư 12.280,2 tỷ đồng. Trong số này, đã tạo điều kiện cho việc chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu 9 dự án và đấu giá 3 dự án.

Trong đó, các dự án tập trung nhiều nhất tại thành phố Phổ Yên với 5 dự án, gồm: Khu đô thị Nam Thái tại phường Ba Hàng và xã Nam Tiến, diện tích 24,68ha, tổng vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng; Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái tại phường Nam Tiến, diện tích 2,1ha, tổng vốn đầu tư 482,89 tỷ đồng; Khu nhà ở phường Ba Hàng (khu số 2) tại phường Ba Hàng, phường Nam Tiến, diện tích 10,1ha, tổng vốn đầu tư 184 tỷ đồng; Khu đô thị Ấm Diện 2 tại phường Hồng Tiến, diện tích 8,65ha, tổng vốn đầu tư 207,92 tỷ đồng và Khu dân cư Đại Thắng tại phường Đồng Tiến, Bãi Bông, diện tích 11ha, tổng vốn đầu tư 702,21 tỷ đồng.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Các dự án còn lại nằm ở các huyện, thành phố như: Khu đô thị số 1, phường Cải Đan – khu A, diện tích 35,22ha, tổng vốn đầu tư 1.463,13 tỷ đồng; Khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên tại phường Quang Trung, Quang Vinh, Quán Triều, diện tích 49,92ha, tổng vốn đầu tư 1.721,79 tỷ đồng; Điểm dân cư nông thôn số 1 tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, diện tích 7,7ha, tổng vốn đầu tư 117,34 tỷ đồng; Khu đô thị dịch vụ số 1, xã Tân Quang tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công, diện tích 31,49ha, tổng vốn đầu tư 2.278,16 tỷ đồng; Khu dân cư Kha Sơn tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, diện tích 15,43ha, tổng vốn đầu tư 207,7 tỷ đồng; Khu đô thị Nam Sông Cầu, phường Quang Vinh, diện tích 45,47ha; tổng vốn đầu tư 2.600,36 tỷ đồng; Khu đô thị số 2, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, diện tích 5,79ha, tổng vốn đầu tư 148,12 tỷ đồng.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án bất động sản là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chuyên môn của Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo để dự án được triển khai đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích