Thái Bình: Họp bàn kế hoạch triển khai dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng

(Xây dựng) – Tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hai tỉnh Thái Bình, Nam Định; thực hiện dự án đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Thái Bình – Nam Định.

Thái Bình: Họp bàn kế hoạch triển khai dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại cuộc họp.

UBND tỉnh Thái Bình vừa có cuộc họp về Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư bằng phương thức đối tác công tư theo Quyết định số 1680/QĐ-TTg ngày 25/12/2023. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc (TCVN 5729:2012), với 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120 km/h. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2027.

Với vai trò là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thực hiện triển khai dự án, tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hai tỉnh Thái Bình, Nam Định; các Sở, ngành, địa phương có liên quan trên địa bàn hai tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm phối hợp tổ chức thực hiện với hiệu quả cao nhất, sớm triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị sớm kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ đơn vị, rõ người phụ trách, rõ việc cho từng thành viên.

Khẳng định quyết tâm của tỉnh Thái Bình trong triển khai đường cao tốc C.T08, đoạn qua tỉnh Thái Bình – Nam Định, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan quán triệt tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình vào cuộc một cách quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để sớm khởi công dự án.

UBND tỉnh Thái Bình giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn thiện Kế hoạch; tập trung xây dựng đường găng tiến độ, đặc biệt tiến độ giải phóng mặt bằng.

Nhà đầu tư, đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt hơn nữa, tập trung triển khai đồng bộ các công việc một cách khoa học, chính xác, chất lượng, rút ngắn nhất thời gian hoàn thiện các thủ tục, sớm đưa dự án vào triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích