Thái Bình: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 8 tháng năm 2023

Thái Bình: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 8 tháng năm 2023

Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh Thái Bình có Báo cáo số 100/BC-UBND về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023.

Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và tài nguyên, môi trường

Trong tháng, các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa
mùa và thu hoạch cây màu hè thu. Tổng diện tích lúa mùa gieo cấy đạt 75.033 ha, bằng 98,7% kế hoạch; diện tích cây màu hè thu đã trồng 9.494 ha2, trong đó 20,8% diện tích đã thu hoạch.

Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng và khai thác thủy sản tương đối ổn định. Công tác kiểm soát, giám sát dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin được thực hiện nghiêm túc. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu lần 4 (dự kiến tháng 10/2023).

Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; sơ kết phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025. Ban hành kế hoạch thực hiện CTMTQG năm 2023 và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

tm-img-alt

Trung tâm thành phố Thái Bình – Ảnh: Đỗ Thái Sơn

Đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 cho một số công trình, dự án trọng điểm (KCN VSIP Thái Bình, đường điện 500kV Nam Định 1 – Phố Nối…). Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2023.

Thành lập Tổ công tác thẩm định điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai.

Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 14,3%; giá trị sản xuất công nghiệp
(giá so sánh) ước đạt 63.802 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; trong đó, chế biến, chế tạo tăng 4,5%; sản xuất, phân phối điện tăng 98%; khai khoáng giảm 24,4%… Báo cáo Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch tỉnh (ngày 17/8/2023). Theo dõi, đôn đốc, phối hợp trong quá trình thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Bổ sung thông tin về quy mô khu neo đậu chuyển tải tại khu vực cửa Ba Lạt thuộc ranh giới vùng nước cảng biển Thái Bình. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và khảo sát xây dựng phục vụ lập bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu liên hợp công nghiệp phụ trợ điện khí và trung tâm Điện – Khí LNG Thái Bình.

Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030;
đồ án quy hoạch chung đô thị mới Nam Phú, huyện Tiền Hải đến năm 2040; điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ mở rộng đến năm 2035. Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án đầu tư tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định, Thái Bình (CT.08); hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi CT.08.

Phê duyệt các điểm đấu nối vào các quốc lộ; kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (đường vành đai phía Nam; đường từ thành phố đi cầu Nghìn; tuyến đường bộ ven biển; Công viên Kỳ Bá, Công viên Hồ Ty Rượu…). Báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện thu hồi ứng trước; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến năm 2024 của tỉnh.

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh nguồn vốn sửa chữa lớn giai đoạn 2021-2025 (đợt 2). Tỷ lệ giải ngân 8 tháng ước đạt 73,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 43,1% kế hoạch vốn tỉnh phân bổ.

Thương mại dịch vụ và thu chi ngân sách

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng ước đạt 44.887 tỷ đồng, tăng 17,8%; giá cả một số mặt hàng có xu hướng tăng, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm; chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 1,62%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.748 triệu USD, tăng 5,4%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.268 triệu USD, giảm 18,4%; doanh thu các hoạt động vận tải ước đạt 5.396 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo…

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến ngày 31/8 ước đạt 117.150 tỷ đồng, tăng 12%; tổng dư nợ cho vay ước đạt 90.300 tỷ đồng, tăng 4,8% so với ngày 31/12/2022; nợ xấu chiếm khoảng 0,75% tổng dư nợ cho vay. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất, dự án trọng điểm để thu tiền sử dụng đất năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước thực hiện 15.574,8 tỷ đồng, đạt 74,2% dự toán, bằng 96,7% cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 4.474,1 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán, bằng 78,7% cùng kỳ , thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.200 tỷ đồng, đạt 42,9% dự toán, bằng 56,6% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 10.383,8 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển 5.213,9 tỷ đồng, đạt 73% dự toán, tăng 33% và chi thường xuyên 5.136,1 tỷ đồng, đạt 56% dự toán, tăng 4%.

Công tác xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng lập, thẩm định và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục chủ trương đầu tư các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi làm việc với một số địa phương tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; thành lập Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Australia, New Zealand. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Thái Bình.

Đến ngày 18/8/2023, đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 84 dự án với tổng vốn đăng ký 6.271,8 tỷ đồng. Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 813 doanh nghiệp (tăng 5,7%) với vốn đăng ký 8.995,1 tỷ đồng (tăng 14,1%) và 419 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (tăng 64,3%).

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác giám sát, phòng chống các loại dịch bệnh.
Ban hành kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030; kế hoạch thực hiện chương trình phát triển y tế biển, đảo đến năm 2030; kế hoạch phát triển Hệ thống phục hồi chức năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định điều chỉnh chỉ tiêu giường bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập giai đoạn 2023-2025. Kiện toàn Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

Tổ chức tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ giáo dục đào tạo và ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024; chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương học sinh có thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi; hoàn thiện hồ sơ công nhận 114 trường đạt chuẩn giáo dục năm học 2022-2023. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm mầm non năm 2023. Triển khai nội dung hợp tác về giáo dục với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát
triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Hoàn thiện quy định xét tặng giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học và công nghệ; thực hiện tốt công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tình hình việc làm của người lao động tại doanh nghiệp cơ bản ổn định; 8 tháng đã tạo việc làm cho 26.650 lao động (đi làm việc nước ngoài 2.680 lao động) và 19.854 người tham gia học nghề. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình ký kết Thỏa thuận hợp tác Chương trình làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, 8 tháng đã tổ chức đưa 37 lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc.

Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em, sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống tệ nạn xã hội.
Chỉ đạo tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội
chùa Keo mùa thu năm 2023 ở quy mô cấp tỉnh gắn với tổ chức Festival biểu diễn và thi đấu Lân, Sư, Rồng quốc gia; kế hoạch lập hồ sơ vinh danh nhà bác học Lê Quý Đôn đệ trình UNESCO; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023; các hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026…

Cải cách hành chính; xây dựng chính quyền và quốc phòng, an ninh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức đánh giá, khảo sát Bộ chỉ số DDCI đối với các sở, ngành năm 2023; kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước; quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025; kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán; điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023. Duy trì nền nếp công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với đại diện một số công dân bị ngừng thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung Đề án 0614. Chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc Khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; tăng cường kiểm tra xử lý “xe dù bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động chào mừng 35 năm ngày Biên phòng toàn dân và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019-2024); tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh. Duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu 100% bảo đảm kịp thời xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích