Tây Ninh: Xử phạt 3,3 tỷ đồng đối với 10 doanh nghiệp xả thải không đúng quy chuẩn

Ảnh minh họa

Theo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, 10 doanh nghiệp chế biến khoai mì (củ sắn) trên địa bàn tỉnh đã có vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, có 9 doanh nghiệp đều có chung hành vi vi phạm là xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn QCVN 63:2017/BTNMT, Cột A.

Riêng Công ty TNHH SX TM Tinh bột Khoai mì Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh đã có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường có thông số pH thấp hơn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn QCVN 63:2017/BTNMT, Cột A.

Tổng số tiền xử phạt 10 doanh nghiệp vi phạm hơn 3,3 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát (ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) bị phạt tổng số tiền 408 triệu đồng.

Công ty TNHH SX TM Tinh bột Khoai mì Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh (ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) bị phạt 310 triệu đồng. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt.

Công ty TNHH MTV Phúc Thắng Tây Ninh (ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) bị phạt số tiền 310 triệu đồng. Công ty TNHH MTV Định Khuê (ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 290 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Danh Dự (ấp Tân Lập, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh) bị phạt 341 triệu đồng.

Công ty TNHH TM DV Minh Thiên Lộc, địa chỉ Nhà máy Chế biến khoai mì thuộc Công ty (ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 340 triệu đồng.

Chi nhánh Công ty CP Thực phẩm Quảng Ngãi – Nhà máy Sản xuất tỉnh bột sắn Tân Châu (khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 310 triệu đồng.

Công ty TNHH Trường Thịnh (ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) bị phạt 340 triệu đồng.

Công ty TNHH Tân Trường Hưng (ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) bị phạt tổng số tiền 532 triệu đồng.

Công ty TNHH Đồng Nhứt (ấp Phước An, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) bị phạt tổng số tiền 520 triệu đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, các doanh nghiệp trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong thời hạn 4,5 tháng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường; buộc chỉ trả kinh phí phân tích mẫu nước thải theo định mức, đơn giá hiện hành.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Duy Trinh

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích