Tây Ninh: Phê duyệt kế hoạch phát triển hơn 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển 28.065 căn nhà ở, trong đó: 3.030 căn nhà ở xã hội; 2.000 căn nhà ở tái định cư; 23.035 căn nhà ở thương mại và nhà ở do dân tự xây dựng trong năm 2024…

Tây Ninh: Phê duyệt kế hoạch phát triển hơn 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024
Tây Ninh sẽ có thêm 3.030 căn nhà ở xã hội năm 2024.

Theo văn bản của UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh này đặt mục tiêu phát triển 28.065 căn nhà ở, bao gồm: 3.030 căn nhà ở xã hội, trong đó, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp 800 căn, nhà ở công nhân cụm, khu công nghiệp 1.637 căn và nhà ở thuộc chươg trình hỗ trợ cho các đối tượng chính sách xã hội 593 căn; 2.000 căn nhà ở tái định cư (tái định cư bằng đất nền, người dân tự xây dựng nhà ở); 23.035 căn nhà ở thương mại và nhà ở do dân tự xây dựng, trong đó, nhà ở thương mại là 11.715 căn và nhà dân tự xây là 11.320 căn.

Với kế hoạch phát triển này, tỉnh Tây Ninh dự kiến sẽ dành gần 85.780 ha quỹ đất cho phát triển nhà ở và sẽ tạo ra chỗ an cư cho khoảng 950.000 cư dân. Cùng với đó, tăng tổng diện tích sàn nhà ở thêm hơn 3 triệu m2 trong năm 2024, diện tích nhà ở bình quân ước đạt khoảng 29,5 m2/người. Trong đó, tại khu vực đô thị khoảng 30,9 m2/người và khu vực nông thôn khoảng 28,0 m2/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố là 94,7%.

Trước đó, ngày 04/12/2023, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh này đến 2030. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, tập trung xây dựng hoàn thành đạt 5.000 căn (theo phân bổ của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 338), trong đó tập trùn: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án: Nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (1.441 căn), khu dân cư Vạn Phát Hưng (99 căn), ký túc xá công nhân của Công ty TNHH Jinju (Việt Nam) Tire (302 căn); thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án khu đô thị mới đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (khoảng 1.167 căn).

Cùng với đó, đôn đốc các công ty đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp Phước Đông, Khu công nghiệp Thành Thành Công đầu tư xây dựng khoảng 1.200 nhà ở công nhân trên quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu hoàn thành đạt 6.900 căn (theo phân bổ của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 338), trong đó: Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiệp tục triển khai nhiệm vụ theo Chương trình phát triên nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đúng quy định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích