Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

(TN&MT) – Chiều ngày 20/7, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chì cuộc họp về dự thảo Đề án Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam, do Tổng cục Môi trường xây dựng.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích