Tăng cường hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo

(Xây dựng) – Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở dành cho các đối tượng có liên quan.

Tăng cường hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo
Bộ Xây dựng thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người dân (ảnh minh họa).

Theo báo cáo của các địa phương, có khoảng 230.000 hộ nghèo có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở. Để tiếp tục hỗ trợ theo chuẩn nghèo mới trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện chính sách; đang hoàn thiện Dự thảo Quyết định chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Về chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt, hiện trên cả nước có khoảng 30.747 hộ nghèo có nhu cầu được hỗ trợ. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thống nhất nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện chính sách và đang hoàn thiện Dự thảo Quyết định chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Đối với chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 và Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 1/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ), hiện nay, một số địa phương trong vùng đã lồng ghép việc di dời người dân đang sinh sống tại các khu vực sạt lở, khu vực thường xuyên ngập lũ thuộc đối tượng của Quyết định số 714/QĐ-TTg vào các Chương trình có sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Điều này nhằm đảm bảo người dân có chỗ ở đảm bảo an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đã tham gia hỗ trợ nhà ở cho các hộ thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Dự kiến, khoảng 18.500 hộ sẽ được hỗ trợ về nhà ở trong thời gian sớm nhất.

Bộ cũng đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 (Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025).

Bộ có ban hành nhiều văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND 26 tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị…) có huyện nghèo để triển khai dự án; tổ chức Đoàn công tác về việc thực hiện phổ biến chính sách pháp luật, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi; tổ chức Đoàn công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh.

Đến tháng 10/2023, có 26/26 địa phương lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Các tỉnh đã và đang thực hiện hỗ trợ cho 13.164 hộ/32.352 hộ, đạt tỷ lệ khoảng 40,69% kế hoạch năm 2023.

Ngoài ra, để tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2023 – 2025, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thiện hồ sơ dự thảo “Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 – 2025” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong năm 2024, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo. Bộ sẽ có phương án, lộ trình tổ chức thực hiện các Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ; Quyết định chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt sau khi được phê duyệt.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích