Tăng cường giám sát thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế

Ngày 16/12, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã có buổi làm việc với Văn phòng JICA Việt Nam về tiến độ dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã có buổi làm việc với Văn phòng JICA Việt Nam về tiến độ dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế báo cáo tình hình thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng của dự án, Ông Shinoda Takanobu – Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, cám ơn và đã đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các cấp, ngành có liên quan trong việc triển khai các gói thầu của dự án. Ông Shinoda Takanobu cho rằng thời gian thực hiện các dự án còn lại không còn nhiều, vì vậy mong muốn tỉnh, Ban Chỉ đạo dự án quan tâm chỉ đạo đến tiến độ dự án, đồng thời tăng cường công tác giám sát thi công để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng dự án.

Trước tình hình một số gói thầu vẫn đang chậm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh yêu cầu Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu xây lắp tập trung tăng cường thiết bị, nhân lực, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công; rà soát, cập nhật tiến độ thi công chi tiết phù hợp với thời gian, khối lượng hợp đồng còn lại, theo dõi, giám sát, báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần. Chú trọng công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình. Tăng cường chấn chỉnh Tư vấn giám sát tại các gói thầu đáp ứng năng lực theo hợp đồng. Chủ dự án, Ban Quản lý dự án phối hợp nhà thầu, tư vấn nghiên cứu đề xuất giải pháp thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi đảm bảo tiến độ gói thầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh yêu cầu Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu xây lắp tập trung tăng cường thiết bị, nhân lực, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công…

Trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết UBND tỉnh đã tổ chức họp bàn và đã thống nhất chủ trương đề xuất JICA hỗ trợ cung cấp vốn ODA cho tỉnh để tiếp tục đầu tư thực hiện dự giai đoạn 2 – khu vực ưu tiên ở phía Bắc TP. Huế để đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước toàn thành phố. Đề nghị UBND TP. Huế, Ban QLDA sớm hoàn chỉnh báo cáo đề xuất để UBND tỉnh có văn bản đề xuất chính thức gửi JICA để có cơ sở tài trợ, triển khai các hoạt động hỗ trợ hình thành dự án.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích