Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội

Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội

Ngày 19-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-TTg về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

tm-img-alt
Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm, trong đó không được “chỉ đạo, ban hành thể chế, cơ chế, chính sách có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ”; tuân thủ nghiêm quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường lấy ý kiến thực chất, hiệu quả, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động của văn bản; phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Thủ tướng lưu ý chú trọng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản hóa, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công điện nêu các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 là quan trọng, có nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm, có phạm vi rộng, tác động lớn, được nhân dân, doanh nghiệp quan tâm. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung nguồn lực, chỉ đạo việc hoàn thiện các dự án Luật, bảo đảm gửi hồ sơ đúng quy định; kKhẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, gửi xin ý kiến Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, phấn đấu hoàn thành trong tháng 2.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trước ngày 15/5/2024 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 để không tạo ra khoảng trống pháp lý do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích