Tạm dừng các công trình xây dựng dân dụng tại Hà Nội

Tạm dừng các công trình xây dựng dân dụng tại Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu dừng hoạt động tất cả các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn trong vòng 15 ngày để phòng chống dịch Covid-19.

Empty

Công văn của Sở Xây dựng Hà Nội.

Ngày 24/7, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vừa ký văn bản hỏa tốc yêu cầu dừng hoạt động tất cả các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn trong vòng 15 ngày trong thời gian Thủ đô giãn cách toàn xã hội,các công trình trọng điểm phải được Thành phố đồng ý.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng nghiêm túc chấp hành lệnh giãn cách mới nhất của UBND TP Hà Nội, dừng mọi hoạt động xây dựng tại tất cả các công trình dân dụng trên địa bàn trong vòng 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021.

Đối với các công trình xây dựng trọng điểm, chỉ được hoạt động khi UBND TP Hà Nội cho phép.

Trong quá trình hoạt động phải đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống dịch, chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của UBND cấp huyện, xã; quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại công trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Công văn của Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị quản lý và giám sát chặt chẽ người lao động tại công trường, đảm bảo giãn cách đúng quy định.

Empty

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động xây dựng nhà, công trình dân dụng để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất lập danh sách các công trình trọng điểm cấp bách, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 26/7 để tổng hợp, kiến nghị UBND thành phố cho phép hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 23/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Bạn cũng có thể thích