Sơn La: Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới

(Xây dựng) – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sơn La: Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới
Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính các huyện Sốp Cộp, Sông Mã và các xã (Phiêng Pằn) huyện Mai Sơn; (Chiềng On, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng Tương) huyện Yên Châu; (Chiềng Khừa, Lóng Sập, Chiềng Sơn) huyện Mộc Châu, (Tân Xuân) huyện Vân Hồ; có tổng diện tích tự nhiên khoảng 399.031ha.

Vai trò và vị thế của vùng là cửa ngõ (cửa khẩu) giao lưu mở rộng mối quan hệ, hợp tác quốc tế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, an ninh, quốc phòng; Là vùng cần tiếp tục quan tâm đầu tư củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, vùng cao, biên giới; do vậy, cần được quan tâm sắp xếp, ổn định các điểm dân cư; xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các công trình thiết yếu đảm bảo quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc biên giới, kết hợp với xây dựng đô thị, phát triển kinh tế xã hội vùng cao, biên giới trên địa bàn tỉnh; Là vùng bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, trồng rừng và phát triển rừng, khai thác nguồn lợi từ rừng, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, phát triển sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của vùng, của tỉnh.

Định hướng phát triển trục không gian kết nối vùng: Gồm 04 trục dọc theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, 02 trục ngang theo hướng Đông Nam – Tây Bắc và 01 đường vành đai biên giới liên kết các xã có đường biên trong hành lang biên giới.

Chương trình đầu tư: Khái toán vốn đầu tư xây dựng phát triển vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La đến năm 2050 khoảng 34.498,63 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư gồm vốn ngân sách nhà nước (chủ yếu đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ các vùng sản xuất, dân cư nông thôn, đô thị, an ninh quốc phòng…) và nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ quy hoạch được duyệt để chuyển giao cho các cơ quan quản lý cấp tỉnh, cấp huyện; Hoàn thiện Quy định quản lý quy hoạch theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền; Tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch theo quy định; Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tổ chức quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo quy định.

Ngoài ra, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 0/5/2015 của Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More