Sơn Động (Bắc Giang): Động lực thay đổi diện mạo ở huyện nghèo

(Xây dựng) – Với nhiều cách làm, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, tạo những tiền đề, động lực cho thời gian tới.

Sơn Động (Bắc Giang): Động lực thay đổi diện mạo ở huyện nghèo
Công tác quy hoạch của huyện Sơn Động được chú trọng, tạo điều kiện thu hút đầu tư trên địa bàn.

Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, hoàn thiện quy hoạch

Đây là hai nội dung được huyện Sơn Động đặc biệt quan tâm trong thời gian qua nhằm kết nối mạnh mẽ với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi về giao thương từ đó phát triển kinh tế – văn hóa trên địa bàn. Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, huyện phối hợp giải phóng mặt bằng để xây dựng, nâng cấp mở rộng hàng loạt tuyến đường tỉnh, quốc lộ như: QL31, QL279, đường tỉnh 291. Cùng đó huy động gần 800 tỷ đồng xây dựng, mở rộng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện, xã, tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Đến hết năm 2023, tỷ lệ cứng hóa đường huyện đạt 89,2%; đường xã đạt 92,3%; đường thôn gần 81%.

Cùng đó, huyện đã triển khai xong kế hoạch điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tổ chức lập và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Động đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000; Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Tây Yên Tử; Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Châu; Quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Tây Yên Tử, tỷ lệ 1/500. Phối hợp với nhà đầu tư triển khai lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Thanh Sơn với tổng diện tích 46 ha…Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đi vào nền nếp, hoàn thành quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030, tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, phục vụ hiệu quả cho công tác đầu tư và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.

“3 dám, 3 hơn, 5 rõ”

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân của huyện, trong năm 2023, huyện Sơn Động đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 4,2 nghìn tỷ đồng. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và các chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, theo kết quả thăm dò của tỉnh Bắc Giang, chỉ số hài lòng đạt 100%, năm 2023 là năm thứ 2 liên tiếp huyện Sơn Động dẫn đầu (chỉ số SIPAS) khối các huyện, thành phố. Năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp huyện, vươn lên xếp thứ 5, tăng 5 bậc so với năm 2022. Đây chính là những kết quả nổi bật tạo nên một Sơn Động năng động, phát triển.

Năm 2024, Sơn Động đề ra mục tiêu nâng tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10 – 12%; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 10%, xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới tăng bình quân 1 tiêu chí/xã; có 2 xã về đích nông thôn mới; xây dựng mới 5 sản phẩm OCOP…

Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2024, Sơn Động đã đưa ra phương châm “3 dám, 3 hơn và 5 rõ”. “3 dám” – dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. “3 hơn” – quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn. “5 rõ” – rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Hy vọng cùng với sự quyết tâm của lãnh đạo huyện và sự đồng lòng của người dân sẽ đưa Sơn Động trở thành một điểm sáng trong lĩnh vực giảm nghèo và phát triển bền vững.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích