Sớm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, lĩnh vực TN&MT

(TN&MT) – Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích