Sớm hoàn thiện Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật ngành TN&MT

(TN&MT) – Sáng 02/6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi họp trực tuyến với vụ Kế hoạch tài chính và các đơn vị liên quan báo cáo về hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật ngành TN&MT.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích