Sở Xây dựng Sơn La hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành trong năm 2022

(Xây dựng) – Với sự nỗ lực, phấn đấu của Sở Xây dựng Sơn La và sự phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, công chức viên chức đã vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành được giao và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sở Xây dựng Sơn La hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành trong năm 2022
Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Cụ thể, trong năm 2022, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa các quy định quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xây dựng và phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các VBQPPL hiện hành và điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các VBQPPL, văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực xây dựng.

Về công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được thực hiện theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ thực hiện. Chất lượng thẩm định được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư đặc biệt là công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách. Việc phân cấp thẩm định được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, rõ trách nhiệm giữa các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh và phòng có chức năng quản lý nhà nước về xây dựng cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lập, thẩm định và tổ chức triển khai dự án.

Công tác cấp phép xây dựng được thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định về quy mô công trình, thời hạn tồn tại của công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La (trong đó đã phân cấp rõ thẩm quyền cấp GPXD các công trình thuộc UBND cấp huyện, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh). Chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh về cơ bản được đảm bảo, các công trình được sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là công trình trọng điểm. Tuy nhiên có một số dự án không sử dụng vốn Nhà nước còn chưa cung cấp kịp thời, báo cáo công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng cho cơ quan quản lý theo phân cấp.

Về công tác quy hoạch xây dựng được coi là trọng tâm, Sở Xây dựng chủ động, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, đánh giá quy hoạch xây dựng; kịp thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; quản lý quy hoạch phát triển, nâng cấp đô thị để thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, việc phát triển các đô thị được thực hiện theo quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 12 đơn vị hành chính (trong đó có 01 thành phố, 11 huyện); về hệ thống đô thị có 11 đô thị, gồm 01 đô thị loại II (thành phố Sơn La), 02 đô thị loại IV (thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn và đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu), 08 đô thị loại V, riêng trên địa bàn huyện Vân Hồ chưa có đô thị được cấp có thẩm quyền công nhận. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2021 là 14,85%, ước thực hiện năm 2022 đạt khoảng 15,02%. Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng được tăng cường, các công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng được tham mưu ban hành đồng bộ và đầy đủ, hạn chế thất thoát, lãng phí. Công tác kiểm soát các chi phí trong đầu tư xây dựng được thực hiện gắn với các văn bản của UBND tỉnh đã công bố đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, từng bước hạn chế thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More