Sở Xây dựng Quảng Ninh “dính” hàng loạt sai phạm tại dự án chung cư cọc 7 ở Cẩm Phả

Sở Xây dựng Quảng Ninh “dính” hàng loạt sai phạm tại dự án chung cư cọc 7 ở Cẩm Phả

K.M –  Thứ năm, 22/12/2022 12:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan chức năng xác định, Sở Xây dựng Quảng Ninh trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, hình thức đầu tư dự án chung cư cọc 7 ở thành phố Cẩm Phả không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu ‘tiếp tay’ cho sai phạm.

Tham mưu lựa chọn nhà đầu tư không đúng pháp luật.

Liên quan đến thực hiện chủ trương đầu tư xây mới nhà chung cư cọc 7, phường Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả. Sau khi UBND thành phố Cẩm Phả thu hồi quyết định chấp thuận chủ đầu tư dự án đối với Công ty TNHH Xây dựng Thu Hà (này là Công ty Cổ phần Thịnh Phát – Group) do ban hành không đúng thẩm quyền. Sở Xây dựng Quảng Ninh trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư dự án trên.

Tuy nhiên quá trình thanh kiểm tra cơ quan chức năng xác định Sở Xây dựng Quảng Ninh trình quyết định trên không đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Bởi lẽ, căn cứ trên thực tế tại thời điểm thực hiện dự án, các hộ dân ở tại chung cư cũ cọc 7, phường Cẩm Thịnh  không phải là chủ sở hữu nhà ở, đất ở (chưa được mua, thanh lý nhà ở, đất ở theo quy định) và không được họp bàn thống nhất lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ tài liệu của dự án không thể hiện các hộ dân đồng ý chọn Công ty TNHH Xây dựng Thu Hà làm Chủ đầu tư.

Để xảy ra tình trạng trên ngoài trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Cẩm Phả, thì Sở Xây dựng đã để xảy ra các tồn tại, sai phạm từ công tác giới thiệu doanh nghiệp để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; công tác công khai tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không đúng quy trình, quy định lựa chọn chủ đầu tư.

Lựa chọn hình thức đầu tư dự án trái ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tại thời điểm Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và lựa chọn Công ty TNHH Xây dựng Thu Hà làm Chủ đầu tư, khu nhà đất để thực hiện dự án đang thuộc sở hữu nhà nước, do UBND thành phố Cẩm Phả quản lý, vốn đầu tư dự án là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, nhưng Sở Xây dựng không tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án theo hình thức đối tác công – tự là trái với quy định tại khoản 2, Điều 113 Luật nhà ở năm 2014, và điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Thông báo số 1669/TB-TU ngày 19/6/2015, trong đó chỉ đạo: “3. Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được Nhà nước tổ chức thực hiện theo nguyên tắc nguồn vốn đầu tư là xã hội hóa theo hình thức đối tác công – tự theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; …”.

tm-img-alt

Sở Xây dựng Quảng Ninh đã phát hiện Chủ đầu tư có hành vi xây dựng không theo thiết kế được duyệt và Giấy phép xây dựng được cấp, nhưng không kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và khắc phục hậu quả theo quy định, dẫn đến các sai phạm của Chủ đầu tư là rất khó có khả năng khắc phục

Sai phạm trong công tác hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

Công ty TNHH Xây dựng Thu Hà đã tự ý thực hiện công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, phá dỡ công trình chung cư cũ trước khi được UBND thành phố Cẩm Phả chấp thuận là Chủ đầu tư và UBND tỉnh quyết định lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án. Do đó, hồ sơ kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, GPMB của Chủ đầu tư không đúng quy định, chưa có phương án bố trí tái định cư cho 20 hộ dân đủ điều kiện tái định cư, nhưng UBND thành phố Cẩm Phả và Sở Xây dựng (đơn vị thẩm định hồ sơ đề xuất lựa chọn chủ đầu tư, phê duyệt chủ trương thực hiện dự án) không tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh và chỉ đạo đơn vị phải thực hiện là chưa đúng quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư

Sai phạm trong công tác quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước

Đối với 02 khu nhà tập thể 3 tầng cũ, quá trình tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh lựa chọn chủ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, tại Tờ trình số 2309/TTr-SXD ngày 18/8/2016, Sở Xây dựng xác định các hộ dân chưa được thanh lý tài sản, nhưng không báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định xử lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định, mà trình UBND tỉnh quyết định lựa chọn nhà đầu tư, trong đó miễn tiền ký quỹ không đúng quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Dự án đang ‘dính’ hàng loạt sai phạm vẫn tham mưu điều chỉnh mục đích dự án?!

Tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm định chất lượng nhà chung cư (02 lần đánh giá chất lượng chung cư không thống nhất, cấp D trước khi lựa chọn nhà đầu tư và cấp C sau khi lựa chọn nhà đầu tư), không đảm bảo trình tự thủ tục và không thực hiện đầy đủ các quy trình về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 101/2015/NĐ- CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và điểm b, khoản 2 Điều 99 Luật Nhà năm 2014”;

tm-img-alt

Dự án đang ‘dính’ hàng loạt sai phạm về đầu tư, đất đai, xây dựng nhưng Sở Xây dựng Quảng Ninh vẫn tham mưu điều chỉnh mục đích dự án từ xây mới chung cư sang hình thức kinh doanh nhà hàng, khách sạn?!

Quá trình tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư, hình thức đầu tư thực hiện dự án không đúng trình tự và hình thức đầu tư; tham gia thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế điều chỉnh sau khi điều chỉnh quy hoạch, cấp Giấy phép xây dựng nhà chung cư 09 tầng khi Chủ đầu tư đã xây dựng xong phần thô tầng hầm và tầng 1 công trình.

Đặc biệt, tham mưu cho UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh mục đích nhà chung cư 5 tầng tại Dự án đầu tư xây dựng Chung cư cọc 7, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả sang hình thức kinh doanh nhà hàng, khách sạn khi dự án đang có vi phạm về đầu tư, đất đai, xây dựng.

Dấu hiệu ‘tiếp tay’ cho sai phạm

Tại thời điểm tháng 11/2019, Sở Xây dựng tiến hành thanh tra việc thực hiện xây dựng công trình chung cư 09 tầng theo Giấy phép số 342/GPXD-SXD ngày 07/8/2018 của Sở Xây dựng, phát hiện Chủ đầu tư có hành vi xây dựng không theo thiết kế được duyệt và Giấy phép xây dựng được cấp, nhưng Sở Xây dựng không kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và khắc phục hậu quả theo quy định, mà kiến nghị Chủ đầu tư xây dựng đúng quy định của pháp luật về xây dựng, đầu từ, xây dựng công trình theo quy hoạch được phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, trong khi thực tế Chủ đầu tư xây dựng hạng mục công trình không đúng quy hoạch, không đúng Giấy phép xây dựng được cấp (cả về quy mô, kiến trúc lẫn kết cấu công trình) và thời hạn thực hiện dự án đã hết.

Do đó, cơ quan chức năng xác định Sở Xây dựng Quảng Ninh kiến nghị chỉ mang tính chất hình thức, không có tỉnh khả thi trong thực hiện, dẫn đến các sai phạm của Chủ đầu tư là rất khó có khả năng khắc phục.

Xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định pháp luật

Co quan chức năng yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Ninh căn cứ các quy định của Đảng và quy định pháp luật về công chức để tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, sai phạm trên. Kết quả xử lý thế nào sẽ được Môi trường và Đô thị Việt Nam thông tin ở các bài báo sau.

Bài 5: Văn phòng UBND tỉnh và nhiều cơ quan của Quảng Ninh chịu trách nhiệm gì về sai phạm tại dự án chung cư ở Cẩm Phả?

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More