Sở Xây dựng Quảng Bình: Vì người dân, vì doanh nghiệp

(Xây dựng) – Năm 2022 vừa qua, ngành Xây dựng Quảng Bình luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng; cùng với nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên được giao.

Sở Xây dựng Quảng Bình: Vì người dân, vì doanh nghiệp
Cán bộ Sở Xây dựng Quảng Bình thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật, dự toán công trình.

Công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ngành Xây dựng luôn được Sở quan tâm, chú trọng và chỉ đạo kịp thời theo tiến độ, tình hình triển khai của các cơ quan cấp trên. Công tác cải cách hành chính thực hiện toàn diện trên tất cả các nội dung theo chương trình kế hoạch của tỉnh và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động quản lý quy hoạch – kiến trúc; quản lý nhà và thị trường BĐS; quản lý đầu tư xây dựng; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật được quan tâm thực hiện.

Các chỉ tiêu được giao đều đạt và vượt kế hoạch: Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh năm 2022 đạt 32% (đạt 100% kế hoạch); giá trị tổng sản lượng của 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đạt 30 tỷ đồng (đạt 103,03% kế hoạch); các nhiệm vụ Sở Xây dựng được giao cũng hoàn thành đúng hạn và trước hạn.

Trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành trước hạn như: Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao liên quan đến Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình; Dự án xây dựng đường bộ ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Hướng dẫn quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp miễn giảm giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Các chương trình, dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư bảo đảm tiến độ thời gian và chất lượng. Sở cũng tham gia tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công đối với các Ban chỉ đạo và hội đồng của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo và phối hợp với các huyện, thành phố, Sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách về xây dựng cơ bản. Qua đó, góp phần tích cực đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, chương trình quy hoạch xây dựng NTM và lộ trình nâng cấp đô thị trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, Sở Xây dựng đạt 89,59/100 điểm, xếp thứ 5/20 Sở, ngành về Chỉ số cải cách hành chính, vượt 10 bậc so với năm 2021. Đặc biệt, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, ban, ngành đạt 99/100 điểm.

Năm 2023, Sở Xây dựng Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tập trung hoàn thiện và trình phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng TP Đồng Hới và vùng phụ cận; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hai bên bờ Sông Gianh và QL12A, đoạn từ khu vực thị trấn Đồng Lê đến cửa Sông Gianh. Tham mưu UBND tỉnh lập Quy hoạch điều chỉnh Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị Phong Nha. Tiếp tục đẩy nhanh việc lập quy hoạch phân khu tại các đô thị Ba Đồn, Kiến Giang, Hoàn Lão mở rộng…

Tại nông thôn, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chung đã có, tiến hành lập bổ sung các quy hoạch chi tiết để đến năm 2025 có 100% cụm dân cư nông thôn có quy hoạch chi tiết phục vụ xây dựng NTM.

Cùng đó, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra tỉnh và tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như: Đầu tư xây dựng; chất lượng công trình; công tác quyết toán dự án hoàn thành; công tác thẩm định quy hoạch, thẩm định dự án của một số cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của ngành.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More