Sở Xây dựng Lạng Sơn: Đẩy mạnh công tác quản lý chuyển đổi số

(Xây dựng) – Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản báo cáo về tình hình triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

so xay dung lang son day manh cong tac quan ly chuyen doi so
Lạng Sơn đang nỗ lực thực hiện tốt chuyển đổi số (Ảnh: Internet).

Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang triển khai cập nhập trang thông tin điện tử Sở, các hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và của bộ, phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, triển khai số hóa TTHN, xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nghành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2)…

Tuy nhiên, trong công tác triển khai chuyển đổi số còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế như: Một số ít cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở chưa hiểu và xác định đúng tầm quan trọng, quyền lợi và trách nhiệm trong việc chuyển đổi số và công tác nghiệp vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng. Đồng thời công chức được giao nhiệm vụ khác, chưa tham mưu được việc thực hiện nâng cao chất lượng về hoạt động phát triển chính quyền số, chuyển đổi số của đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đề xuất khảo sát thực tế đơn vị và xây dựng các kế hoạch, dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đối với cơ quan. Thường xuyên quan tâm đến phát triển nguồn lực Công nghệ thông tin tại đơn vị trên toàn tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục ứng dụng Công nghệ thông tin vào giải quyết, xử lý công việc và trong công tác chuyển đổi số. Huy động các nguồn kinh phí để nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Sở, mua sắm các phần mềm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, mua sắm, nâng cấp máy tính, thiết bị kỹ thuật, cập nhật, nâng cấp các phần mềm chuyên nghành phục vụ công tác đáp ứng yêu cầu công tác chuyển đổi số.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích