Sở Xây dựng Đà Nẵng: Áp dụng giải pháp công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

(Xây dựng) – Đà Nẵng là một trong những địa phương áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ thông tin trong giải quyết cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế – xã hội, để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội, các giải pháp công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính được các Sở, ban, ngành Đà Nẵng áp dụng có hiệu quả, giải quyết nhanh các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

so xay dung da nang ap dung giai phap cong nghe trong giai quyet thu tuc hanh chinh dam bao an toan phong chong dich covid 19
Các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng Đà Nẵng để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan nhằm hạn chế đi lại, tiếp xúc trong tình hình dịch bệnh Covid hiện nay.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết: Trong điều kiện tình hình dịch bệnh, trên cơ sở kết quả cải cách hành chính năm 2020, từng ngành, từng địa phương chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm mới. Các ngành nghiên cứu các giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế của ngành. Có kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại ngành góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch chung của thành phố. Có giải pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Khai thác tối đa, hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử thành phố. Các ứng dụng phần mềm chuyên ngành. Sử dụng và chia sẻ dữ liệu để đơn giản thủ tục hành chính, triển khai 100% dịch vụ hành chính công mức 4. Thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ, ban hành kết quả xử lý hồ sơ một cửa trên phần mềm. Khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hạn trên các phần mềm do lỗi chủ quan của công chức.

Về các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, Đà Nẵng đang thực hiện 17 giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp dụng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19, Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai hiệu quả các ứng dụng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị cử cán bộ theo dõi thường xuyên việc đánh giá mức độ an toàn của cơ sở mình trên các ứng dụng và có giải pháp khắc phục kịp thời để cơ sở mình đảm bảo an toàn chống dịch.

Đối với lĩnh vực xây dựng, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và đảm bảo công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, từ đợt dịch bệnh năm 2020 đến nay, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ, ứng dụng các phần mềm để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng đã triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện giao dịch tại quầy để đảm bảo được an toàn. Mỗi chuyên viên tại Tổ một cửa có trách nhiệm tuyên truyền tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Xây dựng. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Sở tình hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Xây dựng để được chỉ đạo kịp thời.

so xay dung da nang ap dung giai phap cong nghe trong giai quyet thu tuc hanh chinh dam bao an toan phong chong dich covid 19
Tổ một cửa của Sở Xây dựng sẽ tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Đối với Trưởng các phòng ban, Chi Cục giám định xây dựng tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kể cả các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thời gian. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết: Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Xây dựng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố. Trong trường hợp cần thiết tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp để được xem xét giải quyết hồ sơ theo quy định, sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng, tổ chức, công dân nếu bị gây khó khăn hoặc trong trường hợp cần thiết tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể gọi điện thoại để phản ánh sự việc.

Hiện nay, Sở Xây dựng Đà Nẵng thực hiện 49 thủ tục dịch vụ công trực tuyến như: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh, Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III, Thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) – Thẩm định thiết kế kỹ thuật (TKKT)/Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) – Cấp phép xây dựng, 3 trong 1, Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh…

Các tổ chức, cá nhân đại diện chủ đầu tư nộp trực tiếp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nhận qua đường dịch vụ công trực tuyến. Tổ Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định. Trường hợp thành phần hồ sơ không đảm bảo: Chuyển trả, hướng dẫn, đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện đúng thành phần hồ sơ theo quy định. Trường hợp thành phần hồ sơ đảm bảo sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ đến bộ phận liên quan để kiểm tra, xử lý.

Đối với công trình cấp I theo phân cấp tại Nghị định 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ và công trình cấp II, thời gian xử lý kể từ ngày nhận hồ sơ không quá 20 ngày làm việc. Đối với công trình cấp III, cấp IV, thời gian xử lý kể từ ngày nhận hồ sơ không quá 15 ngày làm việc…

Bài Sở Xây dựng Đà Nẵng: Áp dụng giải pháp công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích