Sở Xây dựng Bắc Ninh: Phấn đấu 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 3

(Xây dựng) – Từ năm 2020 đến nay, Sở Xây dựng Bắc Ninh tiếp nhận xử lý 4.565 hồ sơ, đã xử lý đúng hạn 100%, trong đó giải quyết sớm khoảng 95%, trung bình giảm khoảng 30% thời gian so với quy định, không có hồ sơ bị chậm.

Sở Xây dựng Bắc Ninh: Phấn đấu 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 3
Sở Xây dựng luôn đứng trong Top đầu về cải cách hành chính trong các khối cơ quan thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh (ảnh: T/L).

Những kết quả này đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; góp phần thu hút các nhà đầu tư và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Sở Xây dựng luôn đứng trong Top đầu về cải cách hành chính trong các khối cơ quan thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh (năm 2020, 2021 xếp thứ 2, năm 2022 xếp thứ nhất).

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ tốt nhân dân, thời gian tới, ngành Xây dựng Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 3, hơn 10% thủ tục hành chính đạt mức độ 4. Đồng thời, nâng cao nhận thức, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân; công bố công khai các quy hoạch xây dựng, các công trình, dự án đầu tư xây dựng, minh bạch hóa tiếp cận thông tin quy hoạch.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More