Sở Xây dựng Bắc Ninh: Đôn đốc thực hiện đánh số, gắn biển số nhà

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa có văn bản đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về đánh số và gắn biển số nhà, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về xã hội, quản lý dân cư bảo đảm an ninh trật tự, tạo dựng nếp sống văn minh đô thị.

Sở Xây dựng Bắc Ninh: Đôn đốc thực hiện đánh số, gắn biển số nhà
Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn chấp hành các quy định về đánh số và gắn biển số nhà.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 5948/BXD-QLN ngày 02/12/2023 về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về đánh số và gắn biển số nhà nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về xã hội, quản lý dân cư bảo đảm an ninh trật tự, tạo dựng nếp sống văn minh đô thị cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong việc thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại, thư tín cũng như xử lý các thông tin có liên quan, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn bảo đảm gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm giàu dữ liệu dân cư để phục vụ Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn chấp hành các quy định về đánh số và gắn biển số nhà. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền trong việc đánh số và gắn biển số nhà.

Tại Quy chế 05 đã quy định nhiều nội dung cụ thể như: Nguyên tắc đánh số nhà (nhà mặt đường, nhà trong ngõ, nhà trong ngách), nguyên tắc đánh tên đối với nhóm nhà, ngôi nhà trong khu nhà; nguyên tắc đánh số tầng nhà, đánh số căn hộ của nhà chung cư, cầu thang của nhà chung cư, việc gắn biển số nhà tại đường phố, ngõ ngách; gắn biển tên nhóm nhà, ngôi nhà, số tầng nhà, cầu thang… đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của Sở Xây dựng, UBND các cấp (quận, huyện, xã) trong việc thực hiện đánh và gắn biển số trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiện nay theo phản ánh, trong quá trình đánh số và gắn biển số nhà tại đô thị vẫn còn tình trạng: Trùng số nhà; một nhà có nhiều số; số nhà không liền mạch; số chẵn, lẻ lộn xộn… và nhà không số, gây khó khăn, bức xúc cho người dân trong việc giao tiếp, tiếp nhận thông tin, tìm địa chỉ, gây lãng phí trong các lĩnh vực vận chuyển thư tín hoặc trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại, dân sự, làm giảm hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, khi xử lý các tình huống khẩn cấp, cứu hoả, cứu nạn… làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về đô thị, trật tự xây dựng trong đô thị…

Sở Xây dựng Bắc Ninh: Đôn đốc thực hiện đánh số, gắn biển số nhà
Tại đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh vẫn còn nhà chưa gắn biển số.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký Quyết định số 107/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024 của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Kế hoạch).

Tại Kế hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã yêu cầu thống nhất trong chỉ đạo, đồng bộ trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại Bộ Xây dựng. Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan phải xác định trách nhiệm cụ thể, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện kế hoạch.

Đối với các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ được triển khai theo Quyết định số 83/QĐ-BXD ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cũng trong năm 2024, các đơn vị thuộc Bộ sẽ phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng của Đề án 06. Cụ thể, Trung tâm Thông tin sẽ chủ trì nhiệm vụ hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin nhà và thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ và làm giàu dữ liệu; hoàn thành trong quý I/2024.

Trong khi đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cần tiếp tục chủ trì việc hướng dẫn UBND các địa phương thống nhất quản lý đánh số và gắn biển số nhà, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất sửa đổi quy định về quản lý đánh biển số nhà; hoàn thành trong quý II/2024.

Ngoài ra, các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính phải thường xuyên chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kho dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

Do đó, Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị các UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 5948/BXD-QLN ngày 02/12/2023 về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về đánh số và gắn biển số nhà, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về xã hội, quản lý dân cư bảo đảm an ninh trật tự, tạo dựng nếp sống văn minh đô thị.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích