Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa phản hồi thông tin việc đường dây, cột điện bị hạ thấp bởi đất đá thải

(Xây dựng) – Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã có Văn bản số 78/SGTVT- TĐKHKT trả lời Báo điện tử Xây dựng, về nội dung phản ánh liên quan đến Tiểu dự án 3 nâng cấp Quốc lộ 15, đoạn Km53+00 – Km109+00.

Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa phản hồi thông tin việc đường dây, cột điện bị hạ thấp bởi đất đá thải
Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa phản hồi về việc đất, đá thải hạ thấp dây và cột điện 35kV.

Báo điện tử Xây dựng đã có bài phản ánh về việc khu vực đường dây 35kV và nhiều cột điện tại bản Chăm, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa đã bị nhà thầu thi công Dự án nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa (thuộc Tiểu dự án 3 nâng cấp Quốc lộ 15, đoạn Km53 – Km109 đoạn quan địa bàn tỉnh Thanh Hóa) đổ đất đá thải, làm ảnh hưởng đến chiều cao tĩnh không của dây và cột điện 35kV, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng khắc phục, xử lý.

Liên quan đến nội dung trên, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, xác minh phản ánh và biện pháp xử lý. Theo đó, đường dây 35kV và các cột điện lộ 374E9.12 nằm phía trái tuyến Quốc lộ 15 từ Km54+700 – Km54+900 (theo lý trình mới của tuyến Quốc lộ 15 đang quản lý khai thác) tương ứng từ Km64+100 – Km64+600 (theo lý trình cũ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án được phê duyệt), thuộc địa phận bản Chăm, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa.

Phạm vi phía trái tuyến Quốc lộ 15 đoạn từ Km64+100 – Km64+600 (theo lý trình cũ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án được phê duyệt) nằm trong phạm vi bãi thải số 04 của dự án (phía trái từ Km63+700 – Km64+400) đã được UBND xã Phú Nghiêm, UBND huyện Quan Hóa thống nhất tại biên bản ngày 06/7/2021 với diện tích 26.470m2 và trữ lượng có thể đổ thải khoảng 30.700m2. Thực tế, nhà thầu thi công, đổ đất đá thải và hoàn thành dự án ngày 31/12/2022.

Vị trí các cột điện 35kV từ 77-79 lộ 374E9.12 nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án 3 nâng cấp đoạn Km53+00 – Km109+00 (qua tỉnh Thanh Hóa), thuộc Dự án nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là dự án), ngoài khu vực dân cư và nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của tuyến đường Quốc lộ 15 hiện trạng, chiều cao từ mặt bằng hiện trạng đến dây diện 35kV nhỏ nhất là 6,8m. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện và Bảng 272, Điều 272, mục 2.3-4 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện số QCVN 621:2015/BCT thì khoảng cách an toàn thẳng đứng từ dây dẫn thấp nhất đến mặt đất quy định nhỏ nhất là 5,5m (khu vực phương tiện cơ giới có thể qua lại được).

Tuy nhiên, hiện trạng có một số vị trí đất đổ đống trong bãi thải chưa được san gạt, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu thi công dự án san gạt tạo phẳng, để đảm bảo tầm nhìn hành lang, thoát nước khu vực và bàn giao cho UBND xã Phú Nghiêm quản lý; đồng thời, đề nghị UBND xã Phú Nghiêm, UBND huyện Quan Hóa có giải pháp quản lý mặt bằng hành lang tuyến đường Quốc lộ 15, đường điện 35kV đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đến ngày 28/12/2023, nhà thầu đã hoàn thành công tác san gạt và được UBND xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa xác nhận bằng biên bản.

Sở Giao thông vận tải cảm ơn sự quan tâm trao đổi, phối hợp của Báo điện tử Xây dựng và trong thời gian tới tiếp tục mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan đối với các lĩnh vực giao thông vận tải thuộc ngành quản lý.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích