Sinh viên ở TP.HCM chế tạo robot in 3D bê tông để xây nhà